Fagsnakk fra Cappelen Damm

Nasjonalbiblioteket Oslo

Meld deg på! Cappelen Damms norskseminar 19. april 2018

Cappelen Damms norskseminar holdes i år torsdag 19. april, på Nasjonalbiblioteket i Oslo fra kl. 12.00 til 16.00. Seminaret starter med lunsj. Det faglige programmet begynner kl. 12.30. Det er gratis å delta. Se program nederst. Meld deg på seminaret her. Henning Fjørtoft og Marte Spurkland kommer. Seminaret blir filmet og filmene deles i etterkant på Cappelen Damm TV.

Henning Fjørtoft: Hvordan støtte elevene i å utvikle et språk for å snakke om leseerfaringer?

Utvikling av litterær kompetanse står sentralt i norskfaget. Imidlertid møter mange norsklærere utfordringer når de skal tilrettelegge for egenvurdering i litteraturundervisningen. Hvordan kan vi best mulig støtte elevene i å utvikle et språk for å snakke om leseerfaringer? Hvordan kan de vurdere sin egen litterære forståelse? Hvordan kan elevene skrive om litterære leseerfaringer, og hvordan henger dette sammen med øvrige krav i skriveundervisningen? Slike utfordringer krever at norsklærere har et stort repertoar med undervisningsaktiviteter og vurderingsformer.

Litterær kompetanse bygger på kunnskap om skjønnlitteraturens sjangre og grep. Denne kunnskapen er nødvendig for å forstå hvordan litterære tekster skaper mening og kommuniserer med leseren. Samtidig krever norskfaget at elevene produserer selvstendige tolkninger av litterære verk, og at de skriver analyser av dem basert på sine egne leseerfaringer. Dybdelæring i norskfaget betyr altså at elevene må kombinere litteraturfaglige kunnskaper med selvstendige tolkninger.

Med utgangspunkt i litteraturdidaktikk og vurderingsforskning vil Henning Fjørtoft presentere praktiske og teoretiske perspektiver på egenvurdering i litteraturundervisning. Kurset vil vise hvordan vi kan tilrettelegge for egenvurdering i norskfaget, og hvordan dette henger sammen med dybdelæring. Gjennom ulike øvelser som fremmer metakognitiv bevissthet og refleksjon kan vi fremme litterær kompetanse og evne til å tenke grundig om skjønnlitteratur. En slik prosessorientert litteraturundervisning balanserer mellom elevens behov og tekstens rolle som selvstendig estetisk objekt.

På seminaret vil Fjørtoft både holde et foredrag og lede et gruppearbeid der deltakerne får øve på teknikker i praksis.

Henning Fjørtoft (Foto: NTNU)

Henning Fjørtoft er førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har arbeidet i mange år med vurdering i skolen, lesing og skriving, og etter- og videreutdanning av lærere i norsk og lesing. Han har blant annet gitt ut bøkene Effektiv planlegging og vurdering (andre utgave, 2016), Norskdidaktikk (2014) og Vurderingskompetanse i skolen (red. 2016, med Lise Sandvik).

MARTE SPURKLAND: KLASSEN (2017)

Møt journalist Marte Spurkland som forteller om arbeidet med Klassen. Denne dokumentarboka om sju elever og norsklæreren deres, som kom ut høsten 2017,  ble nominert til Brageprisen og i 2018 er Klassen nominert til Kritikerlagets pris for beste sakprosabok for voksne. I et intervju blir Spurkland spurt om hvem boka handler om: «Hvem er egentlig den sentrale personen i denne fortellingen? Er det åtte hovedpersoner? Hvem er navet? Handlet det om læreren, og så var elevene bipersoner, eller var det omvendt? Hun vet fortsatt ikke helt hvor hun står i det spørsmålet. Læreren er jo navet, i den forstand at alt spinner rundt henne og alle historiene berører henne. Men samtidig handler fremstillingen egentlig veldig lite om henne. Det handler om hennes relasjon til de sju elevene. Og resten av elevene hennes. Svaret må bli at det er en kollektiv skildring, av elevene og læreren, og samspillet mellom dem. Men det startet med læreren, hun som i Klassen har fått navnet Anette. Det er hun som har fortalt Spurkland historiene sine i alle år, fortalt om sine erfaringer og sin skolehverdag.» Les hele intervjuet med Marte Spurkland her.

Klassen fikk gode anmelselser. Bjarne Riiser Gundersen skrev blant annet i Morgenbladet:

 

I mine øyne er Klassens styrke at den viser hvordan kultur og kontekst internaliseres i et knippe samtidige norske skolekropper, fra kunnskapsløft og kjønnskonvensjoner til de digitale nettverkenes djevelske mekanismer (…) Om jeg gråt mens jeg leste? Det har ikke du noe med. Men jeg kan si at det er ganske vanskelig å la være når du stilles åpent overfor den nesten ufattelige anstrengelsen det er å bli en slags voksen, et slags menneske.

Bjarne Riiser Gundersen, Morgenbladet

 

MOMENT OG KONTAKT REVIDERES TIL FAGFORNYELSEN

Møt også forfattere og redaktører for våre norskverk for studiespesialisering og yrkesfag.  Vi vil fortelle litt om hvordan vi forstår begrepet dybdelæring knyttet til norskfaget – og gi noen konkrete eksempler på hvordan vi arbeider med å fornye norsklæreverkene våre for studiespesialisering og yrkesfag – Moment, Kontakt og Kontakt Påbygging.

 

TIDSPLAN

11.30-12.30: Lunsj, kaffe og mingling i Slottsbiblioteket

12.30-13.15: Henning Fjørtoft: Vurdering av litterær kompetanse (foredrag)

13.15-13.30: Pause

13.30-14.30: Gruppearbeid (praktisk vurdering av litterær kompetanse), ledet av Henning Fjørtoft

14.30-14.45: Pause

14.45-15.25: Moment og Kontakt revideres til fagfornyelsen v/ forfattere og redaktører

15.25-15.55: Marte Spurkland: Om arbeidet med dokumentarboka Klassen + opplesning

15.55-16.00: Avslutning

16.00-16.15: Signering og boksalg av Klassen

.

Foto: Bjarte Rettedal. Fra Ibsens “Et dukkehjem”. Space Productions, London 2010.

 

 

LITTERÆRE KVELDER PÅ FORLAGSHUSET TIL HØSTEN

Til høsten blir det norskfaglige kvelder med litterært program i Cappelen Damm-huset i Akersgata 47. Disse kveldene vil bli vinklet mot de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Som vanlig vil våre arrangementer bli filmet og delt på Cappelen Damm TV i etterkant.

Kirsten Kalleberg

Kirsten Kalleberg er redaktør for norskfaget i Cappelen Damm Videregående. Kirsten har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap (UiO), og har tidligere undervist i norsk ved Rosenvilde videregående skole og på Den internasjonale sommerskole på Blindern.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk