Fagsnakk fra Cappelen Damm

Cathrine Taxt-Bassant

Cathrine Taxt-Bassant er markedsansvarlig for språk- og samfunnsfagene i Cappelen Damm Grunnskole.

Hilde Mari Haugen

Hilde Mari Haugen er markedsansvarlig for redaksjonene Norsk som andrespråk og Engelsk og fremmedspråk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Engelsk og fremmedspråk