Fagsnakk fra Cappelen Damm

Historie

Hvem er den egentlige parasitten?

Når man hører ordet «parasitt», vil det første mange tenker på være ekle, små skapninger – det være seg lus, flått eller bendelorm – som benytter større levende vesener som matfat, og ofte også som habitat. Eller kanskje går tankene heller til en vanlig tematikk innenfor skrekkfilmsjangeren, der et vesen eller en organisme enten tar […]
Kreativitet og lek

SAMSANG GJENNOM LIVSLØPET – en brobygger mellom kulturer og generasjoner

Til alle tider og i alle samfunn har mennesker sunget sammen i glede og i sorg, til hverdags, til arbeid og til fest. Fellessang- eller samsangtradisjonen har dermed en sentral plass i sosialt, politisk og religiøst liv og utgjør en vesentlig del av vår felles kulturarv. Samsang (på engelsk: co-singing) er et begrep som har […]

Ny podkast om nordisk forskning på literacy

Tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research har blitt en viktig kanal for literacy-forskning i Norden. Nå vil redaksjonen formidle forskning på flere måter og til nye målgrupper. Denne uken lanserer redaksjonen en egen podkast der de vitenskapelige artiklene får ny form. – Vitenskapelige artikler har mye tekst, mange referanser og kan bli litt upersonlige. De […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk