Fagsnakk fra Cappelen Damm

Samfunn

Ei samisk kulturveke på tiande trinn

Lat oss vere ærlege! Vi planlegg sjølvsagt all undervisning etter læringsmål, så den saken er grei, men har de opplevd at der er nokre kompetansemål de ikkje får jobba like godt og grundig med? Eg liker å planlegge året: periodar, veker, dagane og timane mine. Eg gular ut dei måla eg synes vi har gjennomarbeidd […]
Historie

Urfolk, assimilasjonspolitikk og å snakke samme “historiske språk”

Etableringen av nasjonalstater har historisk sett hatt katastrofale følger for urbefolkninger. Over hele verden har urbefolkninger møtt ekstrem vold – som massakrer og fullstendig fysisk utryddelse – og assimilasjonstiltak som har tatt sikte på at urbefolkningen skulle forsvinne som gruppe gjennom å tas opp i majoritetsbefolkningen. I Canada avla en sannhets- og forsoningskommisjon i 2015 […]
Juss

Jensen-saken: Kan en ny runde i lagmannsretten føre til strafferabatt for Jensen og Cappelen?

Den siste jurysaken i Norge fikk en dramatisk avslutning. Juryen frifant Jensen for medvirkning for narkotikaovertredelse, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. Fagdommerne mente at frifinnelsen «utvilsomt» var uriktig. Saken skal mest sannsynlig i sin helhet behandles på nytt for meddomsrett. Kan en ny runde i lagmannsretten føre til lavere straff for Jensen – og Cappelen – ved domfellelse? Det er ulike oppfatninger om dette.

Juss

Dommarar som ytrar seg

Kor langt kan dommarar ved våre domstolar gå i å uttala seg om rettslege og politiske spørsmål og andre samfunnsspørsmål utan å bli inhabile i framtidige rettssaker?

Juss

Når sjefen nekter deg å dra hjem

Blir du sittende sent hver eneste arbeidsdag? Har sjefen din rett til å pålegge deg dette? Svaret kan vi finne ved å se på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.
forskning og utvikling i kulturfeltet

IRISforsk: Når ut til leserne med Open Access-publisering

Det er nok ekskluderende kretsløp i kunnskapssamfunnet, mener redaktørene av boka «Forskning og utvikling i kulturskolefeltet». De valgte å utgi sin forskningsantologi Open Access fordi de ville at forskningsartiklene skulle være lett tilgjengelige og tillatt å spre. Nå er boka og kapitlene lastet ned over 5000 ganger.

Menneskerettigheter. Foto: GettyImages/Thinkstock
Norsk som andrespråk

Menneskerettighetene 70 år!

Verdenserklæringen om menneskerettighetene fyller 70 år mandag 10. desember. Samme dag får Nadia Murad og Dennis Mukwege Nobels fredspris. Her finner du et fint undervisningsopplegg om temaet.

Samfunn

Nye former for samfunnsengasjement?

Fersk bok tematiserer samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge og spør om vi ser noe nytt i hvordan vi engasjerer og organiserer oss.

Små portrettbilder av Denis Mukwege og Nadia Murad.
Samfunn

Nobels fredspris 2018 til Denis Mukwege og Nadia Murad

I oktober kunngjorde Den Norske Nobelkomite at Nobels fredspris for 2018 blir tildelt Denis Mukwege fra Den demokratiske republikken Kongo og Nadia Murad fra jesidifolket i det nordlige Irak. De får prisen for kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Doktor Mukwege er hjelperen som taler ofrenes sak i Kongo, […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Samfunnsfagene