Fagsnakk fra Cappelen Damm

Kyiv i Ukraina
Fagfornyelsen (LK20)

Dikt i krisetider: modernistisk lyrikk i klasserommet

For drøyt hundre år siden opplevde mange kunstnere og forfattere at verden – oppløst i skyttergravskrig eller dynket i industriell tåke og hard betong – var for vond og kaotisk til at man kunne skrive vakkert om den. Ja, kanskje kunne man ikke beskrive den i det hele tatt. Man stilte spørsmål om språkets evne […]
Utstilling av barnetegninger som skildrer 22. juli-terroren. Fra 22. juli-senteret i Oslo.
Historie

De yngste tidsvitnene sitter i klasserommet ditt

Dersom du jobber på en videregående skole, er klasserommet ditt fullt av tidsvitner. De var seks, sju eller åtte år den 22. juli 2011, og de fleste av dem opplevde nok andres sorg og redsel sterkere enn sin egen. Kanskje hadde de foreldre som ville skjerme dem, slik at de bare fikk med seg bruddstykker […]
Norsk språk

Tolkning av tekst som allmennkompetanse

I en hverdag der vi omgis av meningsbærende budskap overalt, gir innsikt i tekstanalyse mer kompetente lesere. I et større perspektiv er det også lett å argumentere for at ferdigheter i å tolke tekst styrker demokratisk medborgerskap. Skal du forstå hvor politiske budskap har forankring, hva de impliserer og hvordan de virker – ja, da trenger du et repertoar for å tolke og forstå.

Ung dame som studerer utendørs ved et hagebord. Vi ser henne ovenfra, hun skriver på PC, og har mange bøker på bordet.
Norsk litteratur

Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer […]
Litteraturforskeren: Mikhail Bakhtin om latter og dialog
Samfunnsfagene

Månedens upopulære: Mikhail Bakhtin

Den russiske litteraturforskeren Michail Bakhtin (1895–1975) har bidratt til å utvikle måten vi snakker om verden på gjennom begrepene karnivalisering, polyfoni og dialogisme.
play_circle_filled
Læremidler

Utforskende og kritiske tilnærminger i norskfaget

Elevene skal være mer utforskende i det nye norskfaget i fagfornyelsen. Det betyr at de skal være på oppdagelsesferd når de leser og utforsker tekster og ikke bare komme fram til et på forhånd definert «riktig» svar. Du får høre mer om dette og andre temaer i den nye læreplanen – og hvordan dette er […]
Vi ser beina til en person som sitter og ser ut av vinduet på et tog, med en bok i fanget.
Norsk litteratur

Hjemmeundervisning i norsk: et undervisningsopplegg om utforskende lesing

Målet med denne økten er å jobbe med lesning. Elever bruker noen ganger for lite tid på grunnarbeidet før de går videre til å svare på spørsmål, delta i en diskusjon eller presentere teksten, så å øve seg kun på å utforske teksten kan være nyttig. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på det opplegget […]
Læremidler

Å velge ut tekster til et læreverk i norsk

Lurer du på hvor mange bøker det finnes i verden? Det gjorde jeg da vi skulle finne tekster til den reviderte utgaven av første bind i norskverket Moment. Google svarte som alltid brennsikkert og raskt: «There Are 129 864 880 Books in the Entire World.» 129 864 880, altså. Ja vel. Svaret er verdt et kildekritisk […]
Læremidler

Slik blir Moment norsk vg1 til fagfornyelsen

Fra høsten 2020 gjelder den nye læreplanen, fagfornyelsen, i norsk for Vg1. Nye Moment er skrevet til den nye læreplanen. Første utgave av læreverket ble nyskrevet i forbindelse med revisjonen av norskfaget i 2013, og den nye utgaven er laget ut fra de samme grunnprinsippene: Fagtekster som elevene kan lese og forstå når de leser […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk