Fagsnakk fra Cappelen Damm

Ung dame som studerer utendørs ved et hagebord. Vi ser henne ovenfra, hun skriver på PC, og har mange bøker på bordet.
Norsk litteratur

Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer […]
Litteraturforskeren: Mikhail Bakhtin om latter og dialog
Samfunnsfagene

Månedens upopulære: Mikhail Bakhtin

Den russiske litteraturforskeren Michail Bakhtin (1895–1975) har bidratt til å utvikle måten vi snakker om verden på gjennom begrepene karnivalisering, polyfoni og dialogisme.
play_circle_filled
Læremidler

Utforskende og kritiske tilnærminger i norskfaget

Elevene skal være mer utforskende i det nye norskfaget i fagfornyelsen. Det betyr at de skal være på oppdagelsesferd når de leser og utforsker tekster og ikke bare komme fram til et på forhånd definert «riktig» svar. Du får høre mer om dette og andre temaer i den nye læreplanen – og hvordan dette er […]
Vi ser beina til en person som sitter og ser ut av vinduet på et tog, med en bok i fanget.
Norsk litteratur

Hjemmeundervisning i norsk: et undervisningsopplegg om utforskende lesing

Målet med denne økten er å jobbe med lesning. Elever bruker noen ganger for lite tid på grunnarbeidet før de går videre til å svare på spørsmål, delta i en diskusjon eller presentere teksten, så å øve seg kun på å utforske teksten kan være nyttig. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på det opplegget […]
Læremidler

Å velge ut tekster til et læreverk i norsk

Lurer du på hvor mange bøker det finnes i verden? Det gjorde jeg da vi skulle finne tekster til den reviderte utgaven av første bind i norskverket Moment. Google svarte som alltid brennsikkert og raskt: «There Are 129 864 880 Books in the Entire World.» 129 864 880, altså. Ja vel. Svaret er verdt et kildekritisk […]
Læremidler

Slik blir Moment norsk vg1 til fagfornyelsen

Fra høsten 2020 gjelder den nye læreplanen, fagfornyelsen, i norsk for Vg1. Nye Moment er skrevet til den nye læreplanen. Første utgave av læreverket ble nyskrevet i forbindelse med revisjonen av norskfaget i 2013, og den nye utgaven er laget ut fra de samme grunnprinsippene: Fagtekster som elevene kan lese og forstå når de leser […]
Den digitale skolen

Hvordan tenke kritisk uten å bare være kritisk?

Kritisk tenkning er ingen nyhet i skolesammenheng, det har i mange tiår vært ansett som en av skolens sentrale oppgaver å gi elevene trening i å tenke selvstendig. Nå er dette begrepet løftet høyere opp i forbindelse med fagfornyelsen og skal være et gjennomgående og tverrfaglig element i de fleste fag. Norske lærere har trolig […]
Norsk litteratur

Litteraturformidling i en digital tidsalder

Litteraturformidling til barn og unge har kulturpolitisk prioritet, foregår nær sagt over alt og organiseres av ulike aktører. Likevel er ‘alle’ stadig bekymret for barn og unges lesing, særlig gutters. Gang på gang kommer det undersøkelser som forsterker inntrykket av at barn og unges fritidslesing avtar. Virker ikke formidlingen etter hensikten?

Filosofi og etikk

Utforskende samtaler om lyrikk – et undervisningsopplegg

På Cappelen Damms fagkveld om folkehelse og livsmestring i norskfaget 18. september 2019, presenterte Mara Cogni og Karen Langvik (begge lærere ved Oslo voksenopplæring på Sinsen) et undervisningsopplegg om lyrikk der diktene er utgangspunkt for samtaler om eksistensielle og filosofiske spørsmål. Hva er for eksempel ensomhet? I en slik utforskende samtale konsentrerer man seg om […]
Norsk litteratur

Stem på dem som lever her om hundre år

Stem på havet, grunnfjellet, skogen, veiarbeiderens ansikt og dem som lever her om 100 år. Stemmeseddel, dette vakre diktet av Harald Sverdrup er en sterk og kjærlig hyllest til naturen og verden. I anledning nasjonaldagen og i lys av klimautfordringene, de skremmende rapportene om naturens tilstand, høstens valg og skolestreikende ungdom synes jeg det passet […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Norsk språk og litteratur