Fagsnakk fra Cappelen Damm

Redaktør for Leseunivers, Roy-Petter Kjekstad Johansen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Leselyst for en ny generasjon

Når Cappelen Damm nå lanserer en helt ny generasjon med Leseunivers-bøker, får elevene mer humor og mer variasjon i tematikken. Alt handler om å motivere til leselyst, uansett nivå.

EN HELT NY START

  • Leseunivers fra Cappelen Damm kommer nå med en helt ny generasjon bøker 
  • Fra start kommer 140 nye og lekne titler på bokmål og nynorsk, fordelt på 15 nivåer
  • De 15 nivåene er organisert i fire hovednivåer, som hver har sin farge
  • De nye bøkene tar over for den gamle serien, som har vært i bruk siden 2007

– Målet er at elevene skal få levende og gode tekster som er skrevet med snert og humør, som er morsomme å lese og som har stor variasjon i både stil, tone, tematikk og sjanger. Dette med bredde i tematikk er spesielt viktig for å få med oss de som i utgangspunktet ikke er motivert for lesing. De må oppdage at hei, her er det faktisk en bok som handler om det jeg er interessert i, forteller forlagsredaktør Roy-Petter Kjekstad Johansen i Cappelen Damm Utdanning. Han er fagansvarlig for den nye lettlestserien Leseunivers, som lanseres i høst.

Når Leseunivers nå lanseres, kommer vi ut med rundt 140 titler – et tall som vil øke jevnt og trutt framover. Bøkene kommer på både bokmål og nynorsk, og er skreddersydd for lesetrening og veiledet lesing, med en systematisk progresjon i språket gjennom 15 ulike nivåer. 

VIL OGSÅ PASSE FOR 5. OG 6. KLASSE

Den primære målgruppen er 1.– 4. klasse, men flere av de nye bøkene vil også passe for både 5. og 6.-klassinger, mener Roy-Petter. Med 20 års erfaring fra klasserommet og en master i leseforståelse, er denne nye bokserien et prosjekt han har lagt mye arbeid og engasjement i, sammen med Ane Ramm som er redaktør for serien.

– Vårt mål er at Leseunivers også blir valgt til frilesing og lystlesing, fordi elevene vil oppdage at både faktatekstene og de skjønnlitterære tekstene er spennende. Historier og tematikk skal være relevante for barn og unge som lever på 2020-tallet, derfor er de nye tekstene ganske forskjellige fra den tidligere Leseunivers-serien. Vi har også lagt vekt på at humor får en plass i historiene, også på de aller laveste nivåene, der det bare er noen få ord på siden.

– Dere har 15 ulike nivåer, hvordan foregår denne inndelingen når dere vurderer bøkene?

– Alt handler om hvor lettleste bøkene er, og i denne nye serien har vi vært ekstra bevisst på å ha variasjon i temaer og teksttyper. 

FIRE FARGER OVER 15 NIVÅER

De femten nivåene er samlet i fire hovednivåer, som har fått hver sin farge. Serien starter på grønt med de fem laveste nivåene, før den går videre til nivåene som er merket med blått, lilla og rødt. Hver tekst er analysert med et digitalt verktøy som regner ut en lesbarhetsindeks (LIKS), basert på hvor kompleks teksten er. Dette har vært nyttig for å dele inn de øverste nivåene.

– På de lavere nivåene så handler det om å bruke mest mulig lydrette ord og setninger som ikke er for lange. Bøkene blir systematisk mer språklig komplekse for hvert nivå, for eksempel er det først på nivå tre at vi får diftonger og doble konsonanter. Etterhvert blir språket gradvis også mer variert, og på det øverste fargenivået rødt har vi ingen begrensninger på ord eller setningslengder, bare tekstene er gode, understreker Roy-Petter.

IKKE LA LESING BLI JOBB

Men det handler ikke bare om hvor mye tekst det er. Inndelingen ser også på hvor mye som kreves for å forstå konseptet eller premisset for historien, altså den totale mengden av kognitiv utfordring som leseren får.

– Vi ser at en del elever utvikler en negativ holdning til lesing, om de opplever at lesing alltid fører med seg jobb. Du skal bevise for læreren at du forstår teksten, det er oppgaver underveis, du skal skrive sammendrag etterpå, lesing betyr jobb, jobb, jobb. Og dette spiller jo gjerne på styrkene til de som allerede er gode til å lese og skrive, påpeker Roy-Petter.

Han mener at veiledet lesing i smågrupper ikke alltid trenger å inneholde mange spørsmål som skal besvares. Det viktigste er at elevene skal få god støtte og blir motivert til å lese en bok som er bittelitt vanskeligere enn de klarer å lese helt på egen hånd.

– For mange er det viktig å legge vekt på lesing uten arbeid og krav også. Og disse bøkene egner seg like godt til veiledet lesing som til frilesing eller lystlesing. Det betyr ofte mye å få ha boka som et lite fristed, påpeker Roy-Petter.

FORSKET PÅ LESEFORSTÅELSE OG MOTIVASJON

Redaktøren har ikke bare flere år bak seg som lærer i barneskolen. Han har som nevnt også en utdanning som nærmest er skreddersydd for arbeidet med Leseunivers-bøkene.

– Jeg skrev min masteroppgave i pedagogikk om leseforståelse og lesemotivasjon, og fikk da følge en forskergruppe som jobbet både med både forståelse og motivasjon, noe som var svært nyttig. I 2024 varsler regjeringen at det skal komme en leselyst-strategi, og mange organisasjoner arbeider nå med å lage sine innspill til denne, forteller Roy-Petter. 

– Så selv om noen nå føler at «leselyst» er blitt et slags moteord, så er dette tematikk som jeg og vi har arbeidet med i mange, mange år. Derfor er det ekstra gøy at vi nå kan gå ut til skolene og vise fram denne helt nye bokserien, som vi gleder oss til å utvide med stadig nye titler, og ikke minst en egen lærerressurs som er under arbeid.

– Hvor mange bøker blir det til slutt?

– Det vet vi ikke ennå, men forlagets gamle lettlestserie, Damms leseunivers, kom ut med 191 titler til sammen. Det er et tall som vi har som mål å toppe.

TIPS FOR ØKT LESELYST:

  • Fyll klasserommet med mange ulike bøker og tekster – husk at flere valgmuligheter øker motivasjonen
  • Sett av nok tid til at elevene får lese uten at det følger med arbeid – la dem «nyte uten å måtte yte»
  • Om du bruker veiledet lesing: tenk mer på at du skal gi støtte til eleven enn at du skal få informasjon om hvordan eleven leser!
  • Vis elevene at du er en som leser, bryr deg om og snakker om bøker

Les mer om nye Leseunivers fra Cappelen Damm på cdu.no

 

Geit Anders som er redaktør i spoon

Geir Anders Rybakken Ørslien

Redaktør i Spoon Norge

Hold deg oppdatert på Fagsnakk