Fagsnakk fra Cappelen Damm

Skolebiblioteket som læringsarena
Norsk litteratur

Skolebibliotekets muligheter i lesekrisens tid

Den siste tiden er det to nyhetssaker som særlig berører litteratur- og lesefeltet i Norge. Jon Fosse har fått Nobelprisen i litteratur, og PISA-resultatene viser igjen at norske elever har svake leseferdigheter. Den ene nyheten skaper begeistring, den andre bekymring.

Skole og utdanning

Reell medvirkning i skolehverdagen

Elevene har en lovfestet rett til å medvirke i egen skolehverdag. Hvordan, og i hvilken grad, dette praktiseres, varierer fra skole til skole og fra lærer til lærer, og ofte er ikke elevenes rettigheter tilstrekkelig ivaretatt. Så hvordan få til reell medvirkning når det er opptil 30 ulike individer som skal ha innflytelse i en klasse?

Samfunn

Ni teknikker for kommunikasjon i konflikt

Vi opplever alle konflikter på jobb. Noen er mer krevende enn andre. Hvordan kan vi løse de mest fastlåse konfliktene? Med arbeidsmiljøloven som bakteppe har konflikthåndtering vokst frem som et viktig fagområde i norsk arbeidsliv og ved norske studiesteder. I 2017 ble det innført et eget kapittel i arbeidsmiljøloven der det legges vekt på å […]
Psykisk helse

Skolefravær – en felles utfordring

Hvorfor oppstår skolefravær, og hva er det som gjør det så vanskelig å «løse» skolefraværssaker? Er det mulig å samles om en felles forståelse for hvorfor en elev ikke ønsker å være på skolen?

Skole og utdanning

«Hva kan du gjøre for at jeg skal lykkes, lærer?»

Psykiske plager og lav eller manglende opplevelse av mestring, medvirkning og motivasjon er noen av utfordringene ungdom i norsk skole har rapportert om i flere år. Politikere, skoleledere og lærere viser at de tar problemene på alvor gjennom å iverksette stadig nye tiltak og tilnærminger. Elevundersøkelser og andre rapporter forteller likevel at altfor mange unge fortsatt strever både faglig, psykisk og sosialt. Hva skal til for å snu den negative trenden?

Skole og utdanning

Hva er vel skolen uten SFO?

Den nye rammeplanen for SFO trådte i kraft 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning

Før skolestart stifter de fleste førsteklassingene bekjentskap med skolefritidsordninger. Skolefritidsordningene ble evaluert i 2019. En hovedkonklusjon var at det er svært stor variasjon i tilbudet fra kommune til kommune.

Seksårsreformen under lupen

I 2018 vedtok Stortinget at seksårsreformen fra 1997 skulle evalueres. Bakgrunnen for forslagsstillerne var bekymringer for hvordan de yngste barna hadde det i skolen. Intensjonen var også å vurdere hvordan sammenhengen mellom barnehage og skole kunne oppleves bedre for barna.

Lærer underviser elever i klasserommet
Skole og utdanning

Vi vet vi er lærere

Vi vet hvordan det er å være lærer. Vi vet hvor nådeløs og altoppslukende hverdagen vår er. Vi vet hvor spennende og givende den er. Vi vet hva den krever av pågangsmot og utholdenhet.

Samfunn

Psykologens korona-råd til ungdomsforeldre

Koronatiden kan være ekstra utfordrende for ungdom. Psykolog Kirsten Holtmon Resaland og lege Astrid Nylander Almaas står bak boka «Helt ærlig» og gir her tre gode korona-råd til ungdomsforeldre. Denne høsten er ekstraordinær for alle. For allerede sårbare tenåringer kan usikkerheten under koronatiden være en ekstra påkjenning, og gode råd til ungdomsforeldre er viktigere enn […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk