Fagsnakk fra Cappelen Damm

Omsorg og samtale

Barns seksuelle leker

Det er viktig at barnehageansatte og andre er trygge på hvordan de best kan gi barna kunnskap og trygghet på egen kropp, seksualitet og grenser. Da kan barna forstå egne følelser og utvikle en mestringskompetanse for egen seksuell helse. Det er både forebyggende og viktig for valg senere i livet.

Kreativitet og lek

Vil fremme lekens egenverdi

Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka "Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi".

Omsorg og samtale

Finnes det «vanlige» barn?

Det startet med arbeidstittelen "Et helt uvanlig barn – det er det vanlige". Og endte med "Et helt vanlig barn". Kirsten Flaten har sett nærmere på mangfoldet i barns utvikling. Arbeidet med boka har vært uvanlig interessant, sier forfatteren.

Barnehagens egenart

Det er i dag stor politisk interesse for barnehagen og mange som mener noe om hva slags pedagogisk tilbud små barn trenger. Det er mange som vil mye med barnehagen, og det er store forventninger til hva den kan utrette. Men det kan se ut til at jo flere aktører som ser et potensial i barnehagen, jo snevrere forstås barnehagens mandat.

Omsorg og samtale

Det gode i å være vanlig

Hva er å være vanlig? Tenker du at det må være veldig kjedelig? Eller tenker du at det er å være helt like alle andre?

Kreativitet og lek

Om barns læring

Det er fort gjort å glemme at vi som barnehagelærere og pedagoger i vårt daglige arbeid forutsetter at barn kan lære. Hvis vi ikke mer eller mindre intuitivt antok barns læringsevne, ville det ikke være særlig meningsfullt å snakke om pedagogikk og pedagogiske prosesser.

Frustrert liten jente
Omsorg og samtale

Barns motstand

Det finnes ingen bærende tradisjon for å snakke om barnehagebarns motstand. Både for forskere og barnehagefolk gjenstår å få dypere forståelse av barnehagen som arena for motstand.

Smilende jente henger i klatrestativ
Kreativitet og lek

Lek i barnehøyde

Barn er framfor alt taktile vesener. Deres lek er langt på vei et taktilt fenomen. For barn gjelder det å komme i berøring med noe eller noen. Ta på sanden, hoppe i vannpytten, hyle av glede. Rulle seg i søla. Ikke som en forberedelse til noe senere i livet, slik læreplaner skrevet av voksne vil den skal være. Forberedelser til skolen, arbeidet, fritidslivet. Nei, som en øyeblikkets manifestasjon av at livet leves her og nå og i en kropp som er i bevegelse.

Omsorg og samtale

Foreldresamarbeid i barnehagen gjelder barnet

Barnehagens ansatte og foreldrene har et felles engasjement omkring barnas hverdagsliv i barnehagen. Hva vet foreldrene om barnas liv mens de er fra hverandre? Hvordan kan et felles engasjement om barna i barnehagen etableres og utfolde seg slik at det blir best mulig for alle parter, og til barnets beste?

Omsorg og samtale

Digitalitet og sentrale kompetanser for framtiden

Livsmestring er et av flere tverrfaglige tema som er viktig for framtidens skole, sier Ludvigsen-utvalget. Barbro Hardersen, forfatteren av boken "App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen", mener det er en åpenbar sammenheng mellom livsmestring og digital kompetanse i barnehagen.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Barnehage