Fagsnakk fra Cappelen Damm

Bilde av Disko redaktør Maria Ekeli som snakker om at den viktigste læringen skjer i klasserommet
Læremidler

Disko: Skreddersydd for fellesskapet

Et av de viktigste målene med den nye strømmetjenesten Disko for videregående skole, er å gjøre klasserommet til et enda bedre sted å lære.

Bristol, England
Engelsk

Anglofil i turbulente tider

Hvordan er det å være norsk og fastboende i Storbritannia i dag, i et år som preges av både korona og Brexit?

Gutt som snakker mange språk. Photo: Getty/SIphotography

Flerspråklighet i engelskfaget

Norske elevers språkkompetanse blir stadig mer sammensatt, og kunnskap om to- og flerspråklighet blir stadig viktigere i skolen. Hva betyr dette for engelsklærere?

Historie

Shakespeares teater: Enter the players (I)

Dramatikeren Shakespeare har etterlatt seg en fabelaktig skattkiste med skuespill og sonetter, men privatpersonen ved samme navn vet vi lite om. Enda mindre vet vi om skuespilleren Shakespeare, og mye er usikkert når det gjelder teaterscenene hvor dramatikken hans ble oppført for første gang. Her skal vi se litt på hva som finnes av ”facts” […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (II)

Hvilke kilder er kunnskapen om Shakespeares teater basert på? Vårt fokus skal være på skuespillerne og rammene for deres virksomhet: teaterbygningene i samtidens London. I første del av serien om Shakespeares teater (les den her) fikk vi høre om Johannes de Witts tegning av The Swan Theatre fra 1596, og hva denne sjeldne kilden kan fortelle […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (III)

”Enter the players” er en lett omskrevet sceneanvisning fra Hamlet, hvor en gruppe skuespillere er med som rollefigurer – som spiller et spill i spillet. På rollelisten står de bare oppført som ”players”, men det fremgår etter hvert at det er fire-fem av dem. De omtales flere ganger i 2. akt i samtalen mellom Hamlet […]
Norskopplæring

Transspråking – Hva i all verden er det?

Endelig foreligger «Translanguaging: Language, Bilingualism and Education» i norsk versjon. Det er en etterlengtet oversettelse! Forfatterne kritiserer tradisjonelle andre- og fremmedspråkteorier og tilbyr isteden et nytt perspektiv på flerspråklighet og flerspråklighetsdidaktikk som vi trenger for å forstå kompleksiteten og for å møte globaliseringa på en god måte.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk