Fagsnakk fra Cappelen Damm

play_circle_filled Til opptak av videopodcast om Encuentros for spansk 2 i fagfornyelsen

FAGSNAKK LIVE | VIDEOPODKAST EPISODE 26.05.2020

Fagsnakk Live | Fagfornyelsen og Encuentros spansk 2

Encuentros er Cappelen Damms læreverk for spansk 2 i fagfornyelsen. Møt forfatter og redaktør i samtale om hvordan læreverket er tilpasset kjerneelementer, tverrfaglige tema og kompetansemål i fagfornyelsen.

Kommunikasjon er som alltid sentralt i språklæring, og er også hovedfokus i Encuentros, der forfatterne har en målsetting om at elevene skal lære seg å kommunisere på en naturlig måte. Elevens flerspråklighet skal aktiveres i læringsprosessen og er en av flere metoder i Encuentros for å oppnå dybdelæring. Læreverket presenterer et balansert bilde av hele den spanskspråklige verden gjennom lærestoff som også legger vekt på at eleven skal forstå sin egen kultur og gjennom det opparbeide seg en interkulturell kompetanse som varer.

Hør forfatter Gabriele Leguina-Morel og redaktør Elizabeth Sandseter Mariani i samtale om fagfornyelsen og hvordan Encuentros er tilpasset den nye læreplanen for spansk nivå 2.

Se også Gabriele Leguina-Morels presentasjon av læreverket, og redaktøren om grammatikklæring og Encuentros nettressurser.

Du kan lese mer om Encuentros og de ulike komponentene her.

Elisa Bernáldez og Maritza del Carmen Vargas er også forfattere av Encuentros. Les mer om dem her.

 

FAGSNAKK LIVE er en videopodkast fra Cappelen Damm Undervisning hvor vi snakker om fag, fagfornyelsen og læremidler med redaktører, forfattere og andre fagpersoner.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk