Fagsnakk fra Cappelen Damm

Bristol, England

Anglofil i turbulente tider

Hvordan er det å være norsk og fastboende i Storbritannia i dag, i et år som preges av både korona og Brexit?

Historie

Shakespeares teater: Enter the players (I)

Dramatikeren Shakespeare har etterlatt seg en fabelaktig skattkiste med skuespill og sonetter, men privatpersonen ved samme navn vet vi lite om. Enda mindre vet vi om skuespilleren Shakespeare, og mye er usikkert når det gjelder teaterscenene hvor dramatikken hans ble oppført for første gang. Her skal vi se litt på hva som finnes av ”facts” […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (II)

Hvilke kilder er kunnskapen om Shakespeares teater basert på? Vårt fokus skal være på skuespillerne og rammene for deres virksomhet: teaterbygningene i samtidens London. I første del av serien om Shakespeares teater (les den her) fikk vi høre om Johannes de Witts tegning av The Swan Theatre fra 1596, og hva denne sjeldne kilden kan fortelle […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (III)

”Enter the players” er en lett omskrevet sceneanvisning fra Hamlet, hvor en gruppe skuespillere er med som rollefigurer – som spiller et spill i spillet. På rollelisten står de bare oppført som ”players”, men det fremgår etter hvert at det er fire-fem av dem. De omtales flere ganger i 2. akt i samtalen mellom Hamlet […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk