Fagsnakk fra Cappelen Damm

Jentene fra Skam på vei til fest

SKAM undervisningsopplegg i grunnskolen for voksne innvandrere

Jeg hadde så vidt hørt snakk om «Skam», og visste at det var en serie med ungdommer, laget for ungdommer. En serie jeg sikkert hadde elsket for femten år siden, tenkte jeg. Jeg skulle i alle fall ikke se den! Så feil kan man ta …

Monument av Martin Luther i Wittenberg, Tyskland. Foto: ThinkStock-185237726-typo-graphics

Reformasjonen – undervisningsopplegg for andrespråklige

I år er det 500 år siden reformasjonen. Man regner datoen da Martin Luther offentliggjorde sine 95 tekser mot avlatshandelen, 31. oktober 1517, som startpunktet for denne store politiske og religiøse omveltningen.

Bilde av jente som holder plakat: Do you speak English?

Engelsk – norskdreperen

Ifølge The English Proficiency Index ligger vi nordmenn på femte plass blant ikke-morsmålstalende i engelskferdigheter. Det er dårlige nyheter for voksne utlendinger som flytter til Norge og som skal lære norsk andrespråk. 

Læremidler

Læreplan i norsk for språklige minoriteter

Læreplanen i norsk for språklige minoriteter er endelig fastsatt, og den gjelder nå for elever i videregående opplæring, deltakere i organisert undervisning for voksne og privatister.

Øver til norskprøven

Øv til Norskprøven!

«Teach to the test» er ikke bare lov, det er absolutt nødvendig for mange av elevene!

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Norsk som andrespråk