Fagsnakk fra Cappelen Damm

Brurskanken samiske kvinneforening.
Samfunn og historie

Hvorfor er 6. februar samenes nasjonaldag?

6. februar 1917 samlet 100 samer fra både Norge og Sverige seg i Trondheim for å diskutere viktige felles interesseområder som reindriftslov, samiske organisasjonsspørsmål, skolesak og status for det samiske språket. Begivenheten var viktig, for den sendte et budskap til regjeringene i begge land om at samiske interesser måtte tas alvorlig av storsamfunnene. 6. februar ble senere en naturlig dato for valg av samenes nasjonaldag.

Foto: Ragnhild Stikholmen

Tips til hjemmeskole i voksenopplæringa

Stengte skoler og barnehager som følge av koronasmitte gjør at vi må drive hjemmeskole og tenke utenfor boksen i norskopplæringa for voksne innvandrere.

Arbeidspraksis i bakeri. Foto: GettyImages/pixelfit

Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis? Del 2 av 3

I denne artikkelserien beskriver forfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud en strukturert plan for oppfølging av deltakere i arbeidspraksis. Serien er en oppfølger av artikkelserien om hvordan de lykkes med å få elevene ut i vellykket arbeidspraksis.

Arbeidsmiljø på praksisplassen. Photo: Getty_Izabela Habur
Arbeidsliv

Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis? Del 1 av 3

I denne artikkelserien beskriver forfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud en strukturert plan for oppfølging av deltakere i arbeidspraksis. Serien er en oppfølger av artikkelserien om hvordan de lykkes med å få elevene ut i arbeidspraksis.

Lærerutdanning

Kvifor treng vi kunnskap om andrespråkslæring?

Læraren sin kunnskap om andrespråkslæring er avgjerande for kvaliteten på aktivitetane i klasserommet. Det er ikkje tilstrekkeleg å kunne norsk for å lære bort norsk til elevar med eit anna morsmål. For at læraren skal kunne forstå, støtte og vurdere språkutviklinga til elevane, treng han eller ho kunnskap om både språklege og didaktiske sider ved det å lære eit andrespråk.

Gruppe av mennesker som holder snakkebobler. Foto: GettyImages-PeopleImages

Personlege narrativer om det å lære norsk

Kva meiner innvandrarane sjølve om det å læra norsk som andrespråk i vaksen alder i eit nytt samfunn og i ein ny kultur? Og kvifor skal me eigentleg studera innvandrarane sine eigne beskrivingar og refleksjonar?

Hold deg oppdatert på Fagsnakk