Fagsnakk fra Cappelen Damm

Person som smiler i parken
Norsk som andrespråk

Leseøyeblikk del 7: Literacy: Lesing som kan brukes til noe

For voksne er det først og fremst funksjonell lesing som kan brukes til noe som er målet. Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av snart 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har. Sumalee heter noe annet i virkeligheten.

kvinne som leser bok
Norsk som andrespråk

Leseøyeblikk del 6: Litterære opplevelser

Analfabeter har erfaringer med muntlige overleveringer. Overgangen til skjønnlitteratur behøver derfor ikke være så stor. Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av snart 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har.

leseøyeblikk hjemme
Norsk som andrespråk

Leseøyeblikk del 5: Smuglesing og lesekvart

Å lese på morsmålet er noe av det mest effektive en som akkurat har lært å lese kan gjøre for å bli en god leser. Enda bedre er det om det blir satt i system. Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av snart 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har. Khadija heter noe annet i virkeligheten.

leseglede
Norsk som andrespråk

Leseøyeblikk del 4: Leseglede

For noen går selve alfabetiseringen ganske greit og det er om å gjøre å finne lesestoff som gir næring til lesegleden. Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av snart 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har. Samira heter noe annet i virkeligheten.

Norsk som andrespråk

Leseøyeblikk del 2: Trekantsynging

Noen ganger er det litt uvanlige metoder som skal til for å knekke lesekoden. Almaz kom et skritt nærmere med trekantsynging. Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av snart 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har. Almaz heter noe annet i virkeligheten.

dame som ligger på sengen og er frustrert når hun når hun ikke knekker lesekoden
Norsk som andrespråk

Leseøyeblikk del 1: Å knekke lesekoden

Sumalee strevde med lesingen, men når et ord plutselig ga mening, forsto hun hemmeligheten med lesing. Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av snart 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har. Sumalee heter noe annet i virkeligheten.

Samfunn

Medvirkning og motivasjon i voksenopplæring og integreringsarbeid

Mange flyktninger som kommer til Norge overveldes av at alt er nytt og at de møtes av mange og store utfordringer og krav. For å legge til rette for at flyktninger skal kunne ta mer eierskap i egne målsettinger i integreringsprosessen, er det utviklet en metode som kan brukes i voksenopplæring og introduksjonsprogrammer for å støtte elevene og gjøre dem bevisste på egne verdier og suksessfaktorer. Erfaring fra flere år i ulike voksenopplæringer og kommuner viser at metoden har et stort potensial i intergreringsarbeid.

Bilde av Sana fra SKAM
Norsk språk

Få Sana på bana!

Hvorfor og hvordan vi kan ta Sana inn i undervisningen? Å ta SKAM inn i undervisningen av unge og voksne minoritetsspråklige er å følge essensen i LK20. Gjengangere i læreplanverket, som identitet og kulturelt mangfold kunne egentlig ha vært undertittelen til SKAM. Flerkulturelle Sana gjør det lettere å tilpasse undervisningen for elever med norsk som andrespråk.  

Hold deg oppdatert på Fagsnakk