Fagsnakk fra Cappelen Damm

Person som smiler i parken

Leseøyeblikk del 7: Literacy: Lesing som kan brukes til noe

Lesing kan åpne en verden av gode litterære opplevelser, men det er ikke bare derfor vi driver med leseopplæring for disse voksne ikke-leserne. Det er nok enda viktigere med leseopplæring for å gi norskkursdeltakerne et viktig redskap å ta seg frem med i det norske samfunnet. 

Amir lærte å lese i godt voksen alder, og det var fortsatt bokstaver og lyder som ikke var helt på plass da han viste meg en sms-samtale mellom han og kontaktpersonen sin: 

Randi: Husk samtale i dag kl.10.00. 

Amir: OK 

Randi: Jeg er litt forsinket. Jeg kommer snart. 

Amir: Jeg vente i gang 

Amir viste meg meldings-samtalen og var litt småflau fordi han hadde skrevet at han ventet i gangen og ikke i stuen. Jeg er litt usikker på hvorfor han mente at stuen var mer riktig enn gangen. Men i sms-samtalen så jeg ikke først og fremst feil. Det jeg så, og ble glad for å se, var et eksempel på skriftlig kommunikasjon som fungerte mellom en offentlig ansatt og en mann som lærte sine første bokstaver da han var rundt 50 år. 

Magiske leseøyeblikk 

Jeg har i løpet av min tid som norsklærer for voksne innvandrere oftest undervist alfabetiseringsklasser. Det preger nok utvalget mitt av leseøyeblikk, men samtidig er det disse hendelsene som har gjort sterkest inntrykk på meg. Det er selvsagt også veldig kjekt å se og høre om elever som koseleser bøkene mine også på høyere lesenivå, og det er kjekt å observere elever som har hurtig fremgang i lesingen. Noen ganger ønsker jeg å undervise sånne klasser oftere,men av en eller annen grunn  ender jeg oftest opp med å ønske meg til alfabetisering igjen. Kanskje fordi det er der den største magien skjer? Elever som knekker lesekoden, elever som opplever lesemestring for første gang eller som leser sin første bok. Det er sånt som en leselærer kan leve på veldig lenge. 

Leseøyeblikk

Ingrid Alnes Buanes har jobbet mye med alfabetisering og leseopplæring i løpet av 23 år som norsklærer for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn. Hun deler i denne serien egne erfaringer med gode leseøyeblikk med alfaelever. Vi får være med når magi oppstår ved at noen knekker lesekoden eller skjønner hvilken verdi leseferdigheten har.

Ingrid Alnes Buanes har, sammen med kollega Jon Olav Ringheim skrevet læreverket Hei! abc for voksne som skal lære å lese. Hun er også forfatter av Ida, en serie på 8 lettleste bøker for unge og voksne som har knekt lesekoden og trenger lesetrening.

Ingrid Alnes Buanes

Ingrid Alnes Buanes underviser voksne innvandrere med lite skolebakgrunn på Nygård skole i Bergen. Hun er også engasjert som ressursperson, foredragsholder og forfatter av metodiske veiledninger ved Kompetanse Norge.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk