Fagsnakk fra Cappelen Damm

Arbeidspraksis i bakeri. Foto: GettyImages/pixelfit
Norsk som andrespråk

Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis? Del 2 av 3

I denne artikkelserien beskriver forfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud en strukturert plan for oppfølging av deltakere i arbeidspraksis. Serien er en oppfølger av artikkelserien om hvordan de lykkes med å få elevene ut i vellykket arbeidspraksis.

Arbeidsmiljø på praksisplassen. Photo: Getty_Izabela Habur

Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis? Del 1 av 3

I denne artikkelserien beskriver forfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud en strukturert plan for oppfølging av deltakere i arbeidspraksis. Serien er en oppfølger av artikkelserien om hvordan de lykkes med å få elevene ut i arbeidspraksis.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk