Fagsnakk fra Cappelen Damm

Lykkes med arbeidspraksis. Foto: GettyImages-TommasoT
Norsk som andrespråk

Hvordan hjelpe deltakerne til en vellykket arbeidspraksis? Del 4 av 4

I denne artikkelserien skriver forfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud om hvordan de lykkes med å få elevene ut i arbeidspraksis som fungerer ved hjelp av et detaljert opplegg og god oppfølging.

Ill: Når det er vanskelig å finne arbeidspraksis. Foto: Shapecharge/GettyImages
Norsk som andrespråk

Hvordan hjelpe deltakerne til en vellykket arbeidspraksis? Del 3 av 4

I denne artikkelserien skriver artikkelforfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud om hvordan de lykkes med å få elevene ut i arbeidspraksis som fungerer ved hjelp av et detaljert opplegg og god oppfølging.

God følelse når man får tilbud om arbeidspraksis! Foto: FG Trade/GettyImages
Norsk som andrespråk

Hvordan hjelpe deltakerne til en vellykket arbeidspraksis? Del 2 av 3

I denne artikkelserien skriver artikkelforfatterne og lærere ved Oslo voksenopplæring Skullerud, om hvordan de lykkes å få elevene ut i arbeidspraksis som fungerer ved hjelp av et detaljert opplegg og god oppfølging.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Norsk som andrespråk