Fagsnakk fra Cappelen Damm

Historie

Utgir nytt tidsskrift om utdanning og praksis

Tidsskriftet FOU i praksis har endret navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis og skiftet utgiver fra Fagbokforlaget til Cappelen Damm Akademisk. Sammen med navneendringen har tidsskriftet oppdatert profil og formål. Målet er å åpne tidsskriftet mot en bredere forfatter- og leserkrets, samtidig som redaksjonen vil ta vare på viktige kvaliteter i det tidligere […]
Filosofi og etikk

Samtaler om lyrikk – et undervisningsopplegg

På Cappelen Damms fagkveld om folkehelse og livsmestring i norskfaget 18. september 2019, presenterte Mara Cogni og Karen Langvik (begge lærere ved Oslo voksenopplæring på Sinsen) et undervisningsopplegg om lyrikk der diktene er utgangspunkt for samtaler om eksistensielle og filosofiske spørsmål. Hva er for eksempel ensomhet? I en slik utforskende samtale konsentrerer man seg om […]
Historie

Game of Thrones i historieundervisningen

Kan Game of Thrones være en ressurs i historieundervisningen? Hva med Game of Thrones som historisk referanse til middelalderen? Hver generasjon skriver sin historie, og hver generasjon har sin historie. For mine jevnaldrende var det Asterix, for dagens 30-40-åringer Ringenes herre. Dagens ungdom kommer til å ha Game of Thrones som referanse til fortiden. Game […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (I)

Dramatikeren Shakespeare har etterlatt seg en fabelaktig skattkiste med skuespill og sonetter, men privatpersonen ved samme navn vet vi lite om. Enda mindre vet vi om skuespilleren Shakespeare, og mye er usikkert når det gjelder teaterscenene hvor dramatikken hans ble oppført for første gang. Her skal vi se litt på hva som finnes av ”facts” […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (II)

Hvilke kilder er kunnskapen om Shakespeares teater basert på? Vårt fokus skal være på skuespillerne og rammene for deres virksomhet: teaterbygningene i samtidens London. I første del av serien om Shakespeares teater (les den her) fikk vi høre om Johannes de Witts tegning av The Swan Theatre fra 1596, og hva denne sjeldne kilden kan fortelle […]
Historie

Shakespeares teater: Enter the players (III)

”Enter the players” er en lett omskrevet sceneanvisning fra Hamlet, hvor en gruppe skuespillere er med som rollefigurer – som spiller et spill i spillet. På rollelisten står de bare oppført som ”players”, men det fremgår etter hvert at det er fire-fem av dem. De omtales flere ganger i 2. akt i samtalen mellom Hamlet […]
Historie

Urfolk, assimilasjonspolitikk og å snakke samme “historiske språk”

Etableringen av nasjonalstater har historisk sett hatt katastrofale følger for urbefolkninger. Over hele verden har urbefolkninger møtt ekstrem vold – som massakrer og fullstendig fysisk utryddelse – og assimilasjonstiltak som har tatt sikte på at urbefolkningen skulle forsvinne som gruppe gjennom å tas opp i majoritetsbefolkningen. I Canada avla en sannhets- og forsoningskommisjon i 2015 […]
Historie

Fagfornyelsen og forslaget til ny læreplan i historie

Skaper vi myndige og reflekterte individer ved å lære dem om demokrati, eller ved å få dem til å se hvordan fortidens mennesker hadde valg og muligheter som var annerledes enn våre? Hva vektlegges i arbeidet med fagfornyelsen? Hvordan kan vi tolke forslaget til ny læreplan i historie?

Utsikt til solpyramiden fra månepyramiden, Teotihuacan, Mexico.
Historie

Aztekerne – brutale imperiebyggere

Aztekerne hadde regjert et mektig imperium i knappe hundre år da Hernán Cortés og hans ekspedisjon ankom Mexico i 1519. Aztekerne hadde brukt gamle myter, guddommer og ritualer fra Mesoamerika for å legitimere sin politiske og militære makt. «Aztekerne – brutale imperiebyggere» er første artikkel i en serie som tar for seg noen av de […]
den russiske togmyten

Myter på skinner

Russerne har lenge hatt et nært forhold til tog. Fersk bok hevder at jernbanen er så viktig at det har preget nasjonens kollektive minne.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Historie, religion og filosofi