Fagsnakk fra Cappelen Damm

Omsorg og samtale

Barns seksuelle leker

Det er viktig at barnehageansatte og andre er trygge på hvordan de best kan gi barna kunnskap og trygghet på egen kropp, seksualitet og grenser. Da kan barna forstå egne følelser og utvikle en mestringskompetanse for egen seksuell helse. Det er både forebyggende og viktig for valg senere i livet.

Omsorg og samtale

Finnes det «vanlige» barn?

Det startet med arbeidstittelen "Et helt uvanlig barn – det er det vanlige". Og endte med "Et helt vanlig barn". Kirsten Flaten har sett nærmere på mangfoldet i barns utvikling. Arbeidet med boka har vært uvanlig interessant, sier forfatteren.

Fotballspiller sparker ballen

Ny Open Access-antologi om idrett i Skandinavia

Gjennom tolv kapitler illustrerer bidragsytere fra sentrale forskningsmiljøer i Sverige, Danmark og Norge forskning på et vidt spekter av problemstillinger innen idrettspsykologi i den ferske boken "Trender i idrettspsykologisk forskning"

Bilde av virus, ukjent hvilket
Matematikk og naturfagene

Vi og våre mikroorganismer: Hvem bestemmer – vi eller de?

Hvert menneske, og også alle andre enkeltorganismer av pattedyr, er et økosystem. På et voksent menneske finnes det rundt 100 000 000 000 000 (hundre tusen milliarder) prokaryote mikroorganismer, noe som tilsvarer 1–3 prokaryote mikrobeceller per humane celle. Disse mikroorganismene har til sammen 300 ganger flere gener enn hvert menneske har. (Et menneske har ca. […]

Ny Open Access-bok om vanskelige beslutninger i helsevesenet

Helsepersonell må fatte vanskelige beslutninger hver eneste dag. Redaktørene av den nye antologien «Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste» understreker at kunnskap om de ulike faktorene som påvirker slike avgjørelser er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle. Vi leser stadig i mediene […]

Hvorfor heter det jordmor?

Yrkestittelen jordmor har vært kjent helt siden 1500-tallet, og er fortsatt godt kjent og forankret. Men hva i alle dager har fødselshjelp med jord å gjøre?

manipulating practices

Internasjonal antologi med nedlastningsrekord

Den 8. januar slapp NOASP-redaksjonen den vitenskapelige antologien Manipulating Practices – A critical physiotherapy reader. Boken omhandler kritisk tenkning innen fysioterapi, og er utgitt Open Access. Med nær 6500 nedlastninger på en måned viser den hvordan åpent publisert forskning i Norge kan nå ut til et internasjonalt publikum.

Psykisk syke eldre – oversett og glemt?

Ville du reagert hvis samboeren din i fullt alvor plutselig nektet å dusje fordi han mente det kom edderkopper ut av dusjen? Eller ville du bare sagt «nå tuller du fælt, vennen min!» Ville du blitt bekymret hvis datteren din fremstod nedstemt og deprimert over en lengre periode, eller ville du viftet det bort med […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Helse