Fagsnakk fra Cappelen Damm

Sarah C. Herve

Cathrine Grimsgaard

er sosionom med mastergrad i profesjonsetikk og arbeider i dag som høgskolelektor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Bildecopyright: Høgskolen i Innlandet.

Ingrid Eitzen

Ingrid Eitzen er redaktør for helse- og sosial fag og idrettsfag. Hun har en doktorgrad i idrettsmedisin og er opptatt av fysisk aktivitet og helse samt etikk i forskning og vitenskapelig publisering.

Ingrid Pran

Ingrid Pran er markedsansvarlig for helse- og sykepleierfag i Cappelen Damm Akademisk.

Janne Gehrken

Janne Gehrken er markedsansvarlig for helse- og sosialfag i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk