Fagsnakk fra Cappelen Damm

Portrett av Sølve Kuraas fra TENK som intervjues om Kunstig Intelligens
Læremidler

Kunstig intelligens gjør lærerne viktigere enn noen gang

Det er ingen som merker bølgen av kunstig intelligens mer enn skolen. Det betyr at vi ikke kan fortsette å gi elevene oppgaver slik vi har gjort til nå, mener Sølve Kuraas Karlsen i Tenk.

Redaktør for Leseunivers, Roy-Petter Kjekstad Johansen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Fagfornyelsen (LK20)

Leselyst for en ny generasjon

Når Cappelen Damm nå lanserer en helt ny generasjon med Leseunivers-bøker, får elevene mer humor og mer variasjon i tematikken.

Lærebokforfatterne Guro Barstad Corneliussen og Svend Kristian Eidsten. Foto Geir Anders Rybakken Ørslien
Matematikk og naturfagene

Naturfag 5–7 med begeistring

Naturfag 5–7 for mellomtrinnet er ikke bare skrevet for å gjøre elevene til nysgjerrige utforskere, men også for å gjøre hverdagen mye enklere for lærerne.

Forsideomslag KRLE 9
Religion og livssyn

KRLE 8-10 engasjerer elevene med filosofi

Når elevene åpner nyheten KRLE 8–10 fra Cappelen Damm, får de utforske etiske og eksistensielle dilemmaer fra vår felles hverdag: Hvordan kan vi lære å være uenige i en flerkulturell virkelighet?

Python-programmering i matematikkfaget
Matematikk

Å lære bort programmering i matematikkfaget

Siden høsten 2020 har programmering vært en del av matematikkfaget i skolen. Det har gitt behov for ny kompetanse både hos lærere og lærerstudenter. Å sikre god undervisning er blitt viktigere enn noensinne. 

Historiebevissthet i klasserommet
Historie

Historiebevissthet i skolen

Elevers historiebevissthet er et sentralt læringsmål i historiefaget. Det er ikke nok å utvikle kunnskaper og ferdigheter i historie. Elevene må også bevisstgjøres på hvordan vi oppfatter forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid, og hvordan vi bruker historie. Hvordan kan lærere utvikle egen undervisning slik at elevene lærer å bruke historie som redskap for livsmestring og samfunnsdeltakelse?

Bilde Jarle Havnes

Teknologien som hjelper alle å være med

Universell utforming av digitale læremidler (WCAG) er bra for alle – men helt avgjørende for noen. Jarle Havnes i Cappelen Damm Utdanning mikser teknologi og kreativitet for å sikre at alle kan delta på lik linje i undervisningen.

Reell medvirkning i skolehverdagen

Elevene har en lovfestet rett til å medvirke i egen skolehverdag. Hvordan, og i hvilken grad, dette praktiseres, varierer fra skole til skole og fra lærer til lærer, og ofte er ikke elevenes rettigheter tilstrekkelig ivaretatt. Så hvordan få til reell medvirkning når det er opptil 30 ulike individer som skal ha innflytelse i en klasse?

Bilde av Disko redaktører norsk og matematikk
Matematikk

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. Og nå som også matematikk legger mer vekt på sosialt samarbeid, betyr ytringsklimaet mer enn noen gang.

Yogatrening

Den livsviktige tanketreningen

Hvorfor blir vi imponert når kunstig intelligens mikser tusenvis av tekster sammen til én, når alle vet at den ikke kan skille sant fra usant? Aldri før har kritisk tenkning vært viktigere i klasserommet. Men hvordan kan vi styrke dette instinktet hos elevene, slik at de kan ta selvstendige, informerte valg? Hvordan oppmuntre unge mennesker […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk