Fagsnakk fra Cappelen Damm

Yoga og livsmestring i barnehage og skole

Det finnes mye forskning på at stress, press, belastninger og traumer går på bekostning av vår evne til å lære. Ingen av oss fungerer optimalt når vi er stresset. Da er vi ikke den beste og mest balanserte versjonen av oss selv. Slik er det også for barn og unge.

«Hva kan du gjøre for at jeg skal lykkes, lærer?»

Psykiske plager og lav eller manglende opplevelse av mestring, medvirkning og motivasjon er noen av utfordringene ungdom i norsk skole har rapportert om i flere år. Politikere, skoleledere og lærere viser at de tar problemene på alvor gjennom å iverksette stadig nye tiltak og tilnærminger. Elevundersøkelser og andre rapporter forteller likevel at altfor mange unge fortsatt strever både faglig, psykisk og sosialt. Hva skal til for å snu den negative trenden?

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Språkbruk og relasjoner i klasserommet

Av og til opplever vi at vi ikke forstår hverandre, vi er ikke på bølgelengde. I samtaler med elever, foreldre eller kollegaer kan vi føle oss usikre, rådville, tafatte eller forvirret. Andre ganger skjer det motsatte; vi føler oss trygge, forstått, anerkjent og respektert. I kommunikasjon skaper vi relasjoner med ulike kvaliteter. Vi kan skape tillit og trygghet eller mistillit og frykt.

Omsorg og samtale

Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning

Før skolestart stifter de fleste førsteklassingene bekjentskap med skolefritidsordninger. Skolefritidsordningene ble evaluert i 2019. En hovedkonklusjon var at det er svært stor variasjon i tilbudet fra kommune til kommune.

Ikke bli på nettsiden!

Når elever skal lese for å lære, er det viktig at informasjonen de leser er troverdig. I skolen i dag, når lesingen skjer på internett, må elevene selv kunne forsikre seg om at det de leser ikke er bevisst vinklet eller rett og slett falsk informasjon. Da er det ikke nok å være en generelt god leser – elevene trenger også mer spesifikke lesestrategier. En slik lesestrategi er såkalt ”lateral lesing”.

Seksårsreformen under lupen

I 2018 vedtok Stortinget at seksårsreformen fra 1997 skulle evalueres. Bakgrunnen for forslagsstillerne var bekymringer for hvordan de yngste barna hadde det i skolen. Intensjonen var også å vurdere hvordan sammenhengen mellom barnehage og skole kunne oppleves bedre for barna.

Skoleserien – ny bokserie for lærere

Cappelen Damm Akademisk lanserer nå en egen bokserie for lærere med navnet "Skoleserien". Bøkene er ment å inspirere, gi innsikt og kanskje løsninger på de utfordringene som lærere møter i hverdagen.

Lærer underviser elever i klasserommet

Vi vet vi er lærere

Vi vet hvordan det er å være lærer. Vi vet hvor nådeløs og altoppslukende hverdagen vår er. Vi vet hvor spennende og givende den er. Vi vet hva den krever av pågangsmot og utholdenhet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Skole og utdanning