Fagsnakk fra Cappelen Damm

Anerkjennelse i skolen – en forutsetning for læring

Hva vil kreves av skolen og lærerne for at Fagfornyelsen 2020 skal bli det verdiløftet som regjeringen og skolemyndighetene har som intensjon?  Læreplanreformen Fagfornyelsen som nå er innført er omtalt som skolens verdiløft. Reformens intensjon er å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Intensjonene […]
Samfunn

Psykologens korona-råd til ungdomsforeldre

Koronatiden kan være ekstra utfordrende for ungdom. Psykolog Kirsten Holtmon Resaland og lege Astrid Nylander Almaas står bak boka «Helt ærlig» og gir her tre gode korona-råd til ungdomsforeldre. Denne høsten er ekstraordinær for alle. For allerede sårbare tenåringer kan usikkerheten under koronatiden være en ekstra påkjenning, og gode råd til ungdomsforeldre er viktigere enn […]

Lærebokstipend 2020

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke forlagets stipend til å skrive lærebok for høyere utdanning. Hovedstipendet går i år til Ingrid Fylling og Anne Tjønndal som leverte den sterkeste søknaden, i skarp konkurranse med mange andre gode forfattere.

Hvordan jobbe tverrfaglig i skolen?

Det surrer av engasjerte stemmer i klasserommet. Elevene står i små klynger rundt stasjoner med stands og plakater. «Freia melkesjokolade», står det ett sted, «Iphone» et annet, og på en tredje stand troner logoen til «Ali kaffe». Spørsmålene hagler, og ekspertene på hver stand svarer: Hva er produktet laget av? Hvor kommer råstoffene fra, og […]

Støttende skriveundervisning fremmer dybdelæring

Fagfornyelsen vektlegger dybdelæring, som skjer når elever engasjerer seg i lærestoff over tid og undersøker flere aspekt ved et tema. I skriveopplæringen vil en få en tilsvarende dybdelæring når man tar utgangspunkt i sjangerpedagogikk. Sjangerpedagogikk er en helhetlig og eksplisitt metodikk for skriveundervisning, hvor læreren støtter elevene i skrivelæringsprosessen. Elevene jobber med en type sjanger […]

Studenten skal bli lærer

Den eneste tilbakemeldingen jeg fikk første semesteret, var en eksamenskarakter uten kommentarer. Slik husker jeg en uttalelse fra en av mine første lærerstudenter. Setningen har brent seg fast. Jeg tok over klassen i januar, og leste refleksjonslogger som beskrev erfaringer fra høstsemesteret. Dette studentkullet gjorde meg nysgjerrig, jeg ville prøve å forstå studentens vei gjennom utdanningsløpet. […]
Gutt i barneskolealder gjør skoleoppgaver ved kjøkkenbordet. Han holder et nettbrett og skriver for hånd ved siden av. Skolebøker og noen fargerike leker på bordet.

En teknomammas refleksjoner om hjemmeskole

Da norske skoler natt til 12. mars 2020 stengte dørene og sendte tusenvis av elever inn i et ukjent terreng med hjemmeskole i en digital tid, var de ikke de eneste. Tall fra UNESCOs globale overvåkning av skolestengninger som følge av Covid-19, viser at totalt 191 land verden over per dags dato har holdt skoler […]

Undervisning og vurdering i koronatider

Torsdag 12. mars 2020 stengte skolene i Norge. Hva skulle nå skje med elever, undervisning og vurdering? De første dagene gikk med til å få orden i kaos, slik jeg tror det gjorde det for mange. Hva skjer nå? Skal jeg være redd? Burde jeg hamstre, blir det tomt i butikkene? Og ikke minst – […]
Historie

Elefanter og andre store opplevelser på museum

Det er mange grunner til å besøke museer, enten digitalt eller fysisk. Denne artikkelen vil peke på det viktigste museer har å tilby, men som likevel lett blir glemt. Museer er ikke bare stedet for store kunnskaper og store gjenstander, som elefanter, men for de riktig store følelser. Elefant er heller ikke et tilfeldig valgt […]
Filosofi og etikk

Er folkehelse og livsmestring bare en privatsak?

Identitet blir til i samspill med andre. De tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og «Demokrati og medborgerskap» underkommuniserer at personlige utfordringer kan ha sammenheng med kulturen og måten samfunnet er innrettet. Politikk og livsmestring handler også om å forstå og påvirke disse strukturene. HANDLER FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING OM PERSONLIGE UTFORDRINGER? Overordnet del av læreplanverket forteller oss […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Skole og utdanning