Fagsnakk fra Cappelen Damm

Utdanning

Ny podkast om nordisk forskning på literacy

Tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research har blitt en viktig kanal for literacy-forskning i Norden. Nå vil redaksjonen formidle forskning på flere måter og til nye målgrupper. Denne uken lanserer redaksjonen en egen podkast der de vitenskapelige artiklene får ny form. – Vitenskapelige artikler har mye tekst, mange referanser og kan bli litt upersonlige. De […]
Lyskrans til Lucia-feiring
Religion og livssyn

Jul på norsk – kultur, kos og konflikt

Jul og juletida me nå er inne i, er tettpakka med symbol og forteljingar om kva norske juletradisjonar inneber. Overalt dukkar det opp referansar som kan fortelja oss om korleis religion, kultur og samfunn er tett vovne saman, og om korleis kontakt og migrasjon over landegrenser også speler inn. Figurar som Santa Lucia, nissar og Jesusbarnet vitnar om eit samspel av kultur, kos og konflikt. Kanskje kan det også fortelja oss noko meir om kva slags rolle religion speler i samfunnet vårt?

Ung dame som studerer utendørs ved et hagebord. Vi ser henne ovenfra, hun skriver på PC, og har mange bøker på bordet.
Norsk litteratur

Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer […]

Anerkjennelse i skolen – en forutsetning for læring

Hva vil kreves av skolen og lærerne for at Fagfornyelsen 2020 skal bli det verdiløftet som regjeringen og skolemyndighetene har som intensjon?  Læreplanreformen Fagfornyelsen som nå er innført er omtalt som skolens verdiløft. Reformens intensjon er å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Intensjonene […]
Samfunn

Psykologens korona-råd til ungdomsforeldre

Koronatiden kan være ekstra utfordrende for ungdom. Psykolog Kirsten Holtmon Resaland og lege Astrid Nylander Almaas står bak boka «Helt ærlig» og gir her tre gode korona-råd til ungdomsforeldre. Denne høsten er ekstraordinær for alle. For allerede sårbare tenåringer kan usikkerheten under koronatiden være en ekstra påkjenning, og gode råd til ungdomsforeldre er viktigere enn […]

Lærebokstipend 2020

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke forlagets stipend til å skrive lærebok for høyere utdanning. Hovedstipendet går i år til Ingrid Fylling og Anne Tjønndal som leverte den sterkeste søknaden, i skarp konkurranse med mange andre gode forfattere.

Hvordan jobbe tverrfaglig i skolen?

Det surrer av engasjerte stemmer i klasserommet. Elevene står i små klynger rundt stasjoner med stands og plakater. «Freia melkesjokolade», står det ett sted, «Iphone» et annet, og på en tredje stand troner logoen til «Ali kaffe». Spørsmålene hagler, og ekspertene på hver stand svarer: Hva er produktet laget av? Hvor kommer råstoffene fra, og […]

Støttende skriveundervisning fremmer dybdelæring

Fagfornyelsen vektlegger dybdelæring, som skjer når elever engasjerer seg i lærestoff over tid og undersøker flere aspekt ved et tema. I skriveopplæringen vil en få en tilsvarende dybdelæring når man tar utgangspunkt i sjangerpedagogikk. Sjangerpedagogikk er en helhetlig og eksplisitt metodikk for skriveundervisning, hvor læreren støtter elevene i skrivelæringsprosessen. Elevene jobber med en type sjanger […]

Studenten skal bli lærer

Den eneste tilbakemeldingen jeg fikk første semesteret, var en eksamenskarakter uten kommentarer. Slik husker jeg en uttalelse fra en av mine første lærerstudenter. Setningen har brent seg fast. Jeg tok over klassen i januar, og leste refleksjonslogger som beskrev erfaringer fra høstsemesteret. Dette studentkullet gjorde meg nysgjerrig, jeg ville prøve å forstå studentens vei gjennom utdanningsløpet. […]
Gutt i barneskolealder gjør skoleoppgaver ved kjøkkenbordet. Han holder et nettbrett og skriver for hånd ved siden av. Skolebøker og noen fargerike leker på bordet.

En teknomammas refleksjoner om hjemmeskole

Da norske skoler natt til 12. mars 2020 stengte dørene og sendte tusenvis av elever inn i et ukjent terreng med hjemmeskole i en digital tid, var de ikke de eneste. Tall fra UNESCOs globale overvåkning av skolestengninger som følge av Covid-19, viser at totalt 191 land verden over per dags dato har holdt skoler […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Skole og utdanning