Fagsnakk fra Cappelen Damm

Bilde av Sana fra SKAM
Norsk språk

Få Sana på bana!

Hvorfor og hvordan vi kan ta Sana inn i undervisningen? Å ta SKAM inn i undervisningen av unge og voksne minoritetsspråklige er å følge essensen i LK20. Gjengangere i læreplanverket, som identitet og kulturelt mangfold kunne egentlig ha vært undertittelen til SKAM. Flerkulturelle Sana gjør det lettere å tilpasse undervisningen for elever med norsk som andrespråk.  

Faksimile Dagsavisen
Skole og utdanning

Den viktigste læringen skjer i klasserommet

Hva om vi begynner i den andre enden og spør: Hva fikk du med deg ut fra skolen? Forskerne har studert læreplanen, og slår fast at de store ordene i opplæringsloven (nestekjærlighet, likeverd, tilgivelse og solidaritet) ikke har sivet ned i kompetansemålene, som politikerne lovet.

Kyiv i Ukraina

Dikt i krisetider: modernistisk lyrikk i klasserommet

For drøyt hundre år siden opplevde mange kunstnere og forfattere at verden – oppløst i skyttergravskrig eller dynket i industriell tåke og hard betong – var for vond og kaotisk til at man kunne skrive vakkert om den. Ja, kanskje kunne man ikke beskrive den i det hele tatt. Man stilte spørsmål om språkets evne […]
Ung dame som studerer utendørs ved et hagebord. Vi ser henne ovenfra, hun skriver på PC, og har mange bøker på bordet.
Norsk litteratur

Hvorfor analysere litteratur?

Det er ikke så vanskelig å få folk til å forstå at norskfaget er viktig, så lenge det dreier seg om å lære seg fagskriving, saklig argumentasjon, kritisk lesing eller det å tilegne seg et større ordforråd. De fleste går også med på at det har verdi at unge leser skjønnlitteratur. De opprivende diskusjonene kommer […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk