Fagsnakk fra Cappelen Damm

Skole og utdanning

Hvordan påvirker fagfornyelsen deg?

Arbeidet med fornyelsen av Kunnskapsløftet har pågått en stund, og mange har benyttet seg av mulighetene til å være med på å påvirke fagfornyelsen. Det har vært og er en enorm jobb som vil få følger for undervisning og didaktiske valg i mange år fremover. Fagfornyelsen bygger videre på Kunnskapsløftet, men er lovet å bli […]
Skole og utdanning

Konferanse om digital læring

Unibok gir skolen bokens lærestoff i et digitalt format som har gode studietekniske funksjoner og er designet for god lesbarhet. Men læring og lesing på digitale plattformer krever nye strategier for både elev og lærer.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Skole og utdanning