Fagsnakk fra Cappelen Damm

Python-programmering i matematikkfaget
Matematikk

Å lære bort programmering i matematikkfaget

Siden høsten 2020 har programmering vært en del av matematikkfaget i skolen. Det har gitt behov for ny kompetanse både hos lærere og lærerstudenter. Å sikre god undervisning er blitt viktigere enn noensinne. 

Bilde Jarle Havnes
Skole og utdanning

Teknologien som hjelper alle å være med

Universell utforming av digitale læremidler (WCAG) er bra for alle – men helt avgjørende for noen. Jarle Havnes i Cappelen Damm Utdanning mikser teknologi og kreativitet for å sikre at alle kan delta på lik linje i undervisningen.

Bilde av Disko redaktører norsk og matematikk
Matematikk

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. Og nå som også matematikk legger mer vekt på sosialt samarbeid, betyr ytringsklimaet mer enn noen gang.

Bilde av intervjuobjektene fra Disko redaksjonen
Læremidler

Alltid aktuelt i møte med fagstoffet

Nyhetene flimrer forbi på mobilskjermene – men inne på den nye strømmetjenesten for videregående skole, Disko, får elevene se dem med helt nye øyne. 

Skolen aktuelt redaksjonen utenfor Cappelen Damm

Nyhetene som gjør skolefagene aktuelle 

Vi håper at nyhets- og aktualitetssakene vi lager i «Skolen aktuelt» kan være en lavterskel inngang til å snakke om store og små spørsmål i klassen, sier redaktør i Cappelen Damm, Yngvild Aas.  

Illustrasjon fra Skolen av Cappelen Damm
Læremidler

I øyehøyde med elevene

– Alt vi gjør på jobben, handler om én ting: Vi skal gjøre skolehverdagen bedre for både lærerne og elevene, fastslår Cappelen Damms redaktør Nicholas Kristian Austad og forlagssjef for grunnskolen, Fride Bergem. Begge jobber med Cappelen Damms læremidler for grunnskolen, som omfatter både lærebøker, den digitale plattformen «Skolen» – og egne, digitale øverom med tilhørende trykte øvehefter for mengdetrening i norsk, matematikk og engelsk for barnetrinnet.

Faksimile Dagsavisen
Skole og utdanning

Den viktigste læringen skjer i klasserommet

Hva om vi begynner i den andre enden og spør: Hva fikk du med deg ut fra skolen? Forskerne har studert læreplanen, og slår fast at de store ordene i opplæringsloven (nestekjærlighet, likeverd, tilgivelse og solidaritet) ikke har sivet ned i kompetansemålene, som politikerne lovet.

Skole og utdanning

Ikke bli på nettsiden!

Når elever skal lese for å lære, er det viktig at informasjonen de leser er troverdig. I skolen i dag, når lesingen skjer på internett, må elevene selv kunne forsikre seg om at det de leser ikke er bevisst vinklet eller rett og slett falsk informasjon. Da er det ikke nok å være en generelt god leser – elevene trenger også mer spesifikke lesestrategier. En slik lesestrategi er såkalt ”lateral lesing”.

Gutt i barneskolealder gjør skoleoppgaver ved kjøkkenbordet. Han holder et nettbrett og skriver for hånd ved siden av. Skolebøker og noen fargerike leker på bordet.

En teknomammas refleksjoner om hjemmeskole

Da norske skoler natt til 12. mars 2020 stengte dørene og sendte tusenvis av elever inn i et ukjent terreng med hjemmeskole i en digital tid, var de ikke de eneste. Tall fra UNESCOs globale overvåkning av skolestengninger som følge av Covid-19, viser at totalt 191 land verden over per dags dato har holdt skoler […]
Skole og utdanning

Undervisning og vurdering i koronatider

Torsdag 12. mars 2020 stengte skolene i Norge. Hva skulle nå skje med elever, undervisning og vurdering? De første dagene gikk med til å få orden i kaos, slik jeg tror det gjorde det for mange. Hva skjer nå? Skal jeg være redd? Burde jeg hamstre, blir det tomt i butikkene? Og ikke minst – […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk