Fagsnakk fra Cappelen Damm

Illustrasjon fra Skolen av Cappelen Damm

I øyehøyde med elevene

– Alt vi gjør på jobben, handler om én ting: Vi skal gjøre skolehverdagen bedre for både lærerne og elevene, fastslår Cappelen Damms redaktør Nicholas Kristian Austad og forlagssjef for grunnskolen, Fride Bergem. Begge jobber med Cappelen Damms læremidler for grunnskolen.

Cappelen Damms læremidler omfatter både lærebøker, den digitale plattformen «Skolen» – og egne, digitale øverom med tilhørende trykte øvehefter for mengdetrening i norsk, matematikk og engelsk for barnetrinnet. Fride Bergem er opptatt av å være i øyehøyde med eleven – både i lærebøkene og på de digitale plattformene.

– Det viktigste vi gjør, er å skape lærelyst, og da er både bok og skjerm like viktig for oss. Vår oppgave er å utnytte de helt unike styrkene til hver av disse to flatene. Derfor legger vi enormt mye arbeid i å skape skreddersydd innhold av høy kvalitet til både lærebøkene og de digitale plattformene, slik at lærerne enkelt kan veksle mellom disse ulike flatene og beholde struktur og sammenheng.

Læremidlene er et fellesskapsprosjekt

Fride Bergem understreker verdien av lærebøkene som et samlende fellesskapsprosjekt, med en struktur som gir både lærere, elever og foreldre god oversikt over stoffet. I det digitale er stoffet organisert i læringsstier som tilsvarer strukturen i boka, men med forskjellige innfallsvinkler.

– Vi vet at ulike elever har hver sine veier til lærelyst og engasjement, derfor tilbyr vi et enda større mangfold av elevnære fortellinger og oppgaver i det digitale, sier Bergem – og kollega Nicholas Kristian Austad eksemplifiserer: – I «Skolen» møter elevene for eksempel filmer der rapperen Musti snakker om lyrikk og eks-proffen Michael Stilson som snakker om hvordan fotball kan brukes til å skrive gode fortellinger. Dette treffer på en annen måte, men er også fint å kombinere med bok.

Austad har selv vært lærer på ungdomstrinnet, og vet hvor mye tid og krefter som går med til å lete etter nyhetssaker og historier som kan brukes for å aktualisere temaene i undervisningen, på en måte som engasjerer og treffer så mange som mulig.

Evnen til å konsentrere seg er viktig for å utvikle innlevelse, forståelse og refleksjon.

En motvekt til Tik Tok-algoritmene

– Vi ønsker å frigjøre denne tiden ved å tilby skreddersydd innhold og stadig nye oppgaver som skaper nysgjerrighet og lærelyst, og som gir ulike elever ulike innganger til stoffet. For Fride Bergem er evnen til å utvikle empati en viktig del av læringsprosessen: – Vi utformer helt bevisst læremidlene våre for å være en roligere motvekt til de algoritmestyrte kanalene der enormt mange inntrykk flimrer forbi. Forskning viser at du ikke klarer å utvikle empati hvis hodet ditt snurrer i alle retninger, og stadige forstyrrelser skaper stress, påpeker hun.

– Evnen til å konsentrere seg er viktig for å utvikle innlevelse, forståelse og refleksjon. Og desto mer engasjement og nysgjerrighet vi greier å vekke hos eleven med våre læremidler, både på skjerm og papir, jo bedre konsentrerer de seg – og jo mer får de ut av skoledagen.

Digitale læremidler på lag med boka

Tre år er gått siden Cappelen Damm lanserte «Skolen» – et dynamisk digitalt læremiddel med film, animasjon og historier som skaper engasjement, sikrer god progresjon og hjelper elevene til å oppleve mestring og læreglede. «Skolen» utvikles videre for å spille tett på lag Illustrasjon fra Cappelen Damm sine læremidlermed lærebøkene, og bruker de samme karakterene og grepene, men er også et digitalt læremiddel med eget, selvstendig innhold.

– Vi i Cappelen Damm nøyer oss ikke med å kopiere innhold direkte fra lærebøkene over til de digitale læremidlene. Vi jobber hele tiden med å utvikle nye og aktuelle historier og oppgaver som er skreddersydd for digitale flater, understreker Nicholas Kristian Austad. Nå har «Skolen» over 300000 brukere, og Austad og kollegene får nye ønsker og tilbakemeldinger fra elever og lærere hver eneste dag. Det betyr mye for engasjerte fagfolk som hele tiden arbeider med å forbedre og utvide det digitale innholdet.

Veien er svært kort fra klasserommet og inn til min pult, og det er viktig for oss som brenner for å lage læremidler som elevene blir glade i og synes er spennende.

Forslag fra elever og lærere blir tatt på alvor

– Veien er svært kort fra klasserommet og inn til min pult, og det er viktig for oss som brenner for å lage læremidler som elevene blir glade i og synes er spennende. Lykkes vi ikke med dette, er det vanskelig for læreren å ta det i bruk.

Og ingen innspill er for små, alt blir tatt på alvor. –  For litt siden fikk vi for eksempel noen gode innspill fra en klasse som hadde diskutert fargene vi hadde valgt til et kart over de ulike religionene i «Skolen». Elevene mente at noen av dem burde justeres for å passe bedre til hva de skulle illustrere, forteller Nicholas Kristian Austad. – Vi så fort at dette var et godt forslag, og gikk dermed inn og oppdaterte med nye farger. Dette er noe av det fine med de digitale læremidlene; de er dynamiske og utvikles hele tiden – i tett dialog med både lærere og elever.

Nye læremidler: øverom og øvehefter

Til skolestart høsten 2022 lanserte Cappelen Damm en ny mulighet for mengdetrening i norsk, matematikk og engelsk for barnetrinnet, basert på ønsker og forslag fra lærernes egen skolehverdag. – Vi har nå laget digitale øverom der elevene kan få mengdetrening i grammatikk, matematikk og engelsk ordforråd, på sitt eget nivå og sitt eget tempo, forteller Austad engasjert. – Her tilbyr vi også trykte øvehefter som kan brukes alene eller sammen med øverommene, siden vi ønsker å ta i bruk det beste ved både boka og skjermen. Bøker gir ro og konsentrasjon på en unik måte, mens det digitale åpner for andre opplevelser, mengdetrening og en annen inngang til fagstoffet.

Geit Anders som er redaktør i spoon

Geir Anders Rybakken Ørslien

Redaktør i Spoon Norge

Hold deg oppdatert på Fagsnakk