Fagsnakk fra Cappelen Damm

Skoleserien er en serie med små nyttige fagbøker for lærere i grunnskolen.

Skoleserien – ny bokserie for lærere

Cappelen Damm Akademisk lanserer en egen bokserie for lærere våren 2021 med det passende navnet Skoleserien. Bøkene er ment å inspirere, gi innsikt og kanskje løsninger på de utfordringene som lærere møter i hverdagen. Vi håper bøkene kan fungere som vitamininnsprøytninger og vil leses av lyst og ikke plikt.

Når vi i lærerutdanningsredaksjonen møter lærere, får vi ofte høre at de gjerne skulle ha lest mer fagstoff, men at de rett og slett ikke har tid. Hverdagen til en lærer er full av gjøremål knyttet til selve undervisningen, samarbeid med kolleger, oppfølging av elever, samtaler og møter med foreldre og møtevirksomhet knyttet til skolens utviklingsarbeid. Å sette seg ned og lese pedagogisk faglitteratur kun fordi man er interessert, er dermed ikke så lett å få til.

Vi ønsker å gjøre noe med dette ved å lage bøker som er tilrettelagt for lærere som har behov for å sette seg inn i tematikk som de kan bruke i arbeidet i klassen og skolen. Muligheten for temaer er mange, og vi planlegger en lang serie med bøker som behandler ulike dilemmaer og utfordringer relatert til lærerens hverdag i klasserommet.

Bøkene i serien skal fungere som små vitamininnsprøytninger

Vi i forlaget er opptatt av at forfatterne som skal skrive disse bøkene er fagpersoner som har god oppdatert kunnskap om temaene de skriver om. Vi rekrutterer derfor forfattere fra både praksisfeltet og forskningsfeltet. Vi har også et eksternt redaksjonsråd som består av blant annet lærere og skoleledere. Redaksjonsrådet gir innspill om aktuell tematikk og gode, skriveføre forfattere.

Bøkenes utseende, størrelse og pris er viktig. Vi har trykket bøkene i et lite format, med et forholdsvis lite sideantall og gitt dem en designmessig utforming som vi syns er tiltalende. Bøkene har en rimelig pris, slik at det ikke skal føles som en stor investering for lærere å kjøpe dem selv, eller for skoler eller skolebibliotek som vil skaffe alle bøkene i serien etter hvert som de kommer ut.

 

 

 

 

 

 

 

De tre første utgivelsene i serien er Lekser av Sissel Østrem, Relasjonskompetanse av Louise Klinge og Motiverende undervisning av Frans Ørsted Andersen.

To av bøkene i den første lanseringsrunden er oversatt fra dansk og hentet fra en tilsvarende dansk serie fra Aarhus universitetsforlag med navnet Pædagogisk rækkevidde. Vi har hentet inspirasjon fra denne serien, men vil i fortsettelsen stort sett utgi bøker av norske forfattere – med noen unntak der vi finner gode bøker fra andre språk det er relevant å oversette. Vi håper å kunne utgi 4–6 bøker årlig i Skoleserien.

Til høsten planlegger vi å utgi flere nye bøker i serien, blant annet med temaer om mobbing, foreldremøter og digital kompetanse. Følg med på cda.no!

Katinka Lønne Christiansen

Katinka Lønne Christiansen er seniorredaktør i redaksjon for pedagogikk og lærerutdanning i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk