Fagsnakk fra Cappelen Damm

Skoleserien

Skoleserien er en serie med nyttige fagbøker for lærere i grunnskolen.

Skoleserien – nyttige fagbøker for lærere

Vi vet at du som lærer ønsker å holde deg oppdatert, men at tiden ikke alltid strekker til. Skoleserien er en serie med små bøker som skal inspirere, gi innsikt og kanskje løsninger på de utfordringer lærere møter i hverdagen.

Når vi møter lærere, får vi ofte høre at de gjerne skulle ha lest mer fagstoff, men at de rett og slett ikke har tid. Hverdagen til en lærer er full av gjøremål knyttet til selve undervisningen, samarbeid med kolleger, oppfølging av elever, samtaler og møter med foreldre og møtevirksomhet knyttet til skolens utviklingsarbeid. Å sette seg ned og lese pedagogisk faglitteratur kun fordi man er interessert, er dermed ikke så lett å få til. Vi har ønsket å gjøre noe med dette ved å lage en serie med bøker som er tilrettelagt for lærere med behov for å sette seg inn i tematikk som de kan bruke i arbeidet i klassen og på skolen.

Vårt ønske er at bøkene i Skoleserien skal fungere som små vitamininnsprøytninger og at de vil leses av lyst og ikke plikt. Og vi er opptatt av at forfatterne som skal skrive disse bøkene er fagpersoner som har god oppdatert kunnskap om temaene de skriver om. Vi rekrutterer derfor forfattere fra både praksisfeltet og forskningsfeltet. Vi har også et eksternt redaksjonsråd som består av blant annet lærere og skoleledere. Redaksjonsrådet gir innspill om aktuell tematikk og gode, skriveføre forfattere.

Bøkene i serien skal fungere som små vitamininnsprøytninger

Bøkenes utseende, størrelse og pris er viktig. Vi trykker bøkene i et lite format, med et forholdsvis lite sideantall og har gitt dem en designmessig utforming som vi syns er tiltalende. Bøkene har en rimelig pris, slik at det ikke skal føles som en stor investering for lærere å kjøpe dem selv, eller for skoler eller skolebibliotek som vil skaffe alle bøkene i serien etter hvert som de kommer ut.

Siden lanseringen våren 2021 er det utgitt 11 bøker i serien. De omhandler blant annet temaer som skolefravær, digital dannelse, prestasjonskultur, kommunikasjon i klasserommet og mobbing i skolen. Og i november 2023 er det duket for to nye utgivelser: Profesjonsetikk for lærere og Kreativ undervisning.

Profesjonsetikk for lærereKreativ undervisningI førstnevnte bok gir forfatter Frøydis Oma Ohnstad en rekke konkrete eksempler på dilemmaer fra skolehverdagen og belyser mange av de etiske utfordringene lærere møter i lærerarbeidet. I Kreativ undervisning utfordrer Per Arne Øiestad lærere til å tørre å prøve ut nye praksiser i klasserommet som kan skape glede og begeistring både hos elevene og lærerne selv. Du kan lese mer om disse og alle de andre utgivelsene i Skoleserien her.

Fremover planlegger vi flere bøker som behandler ulike dilemmaer og utfordringer relatert til lærerens hverdag i klasserommet. Følg med på cda.no for oppdatert informasjon!

Har du innspill eller tips til temaer du ønsker vi skal skrive om? Ta gjerne kontakt med oss!

 

 

Katinka Lønne Christiansen

Katinka Lønne Christiansen er seniorredaktør i redaksjon for pedagogikk og lærerutdanning i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk