Fagsnakk fra Cappelen Damm

Elever og lærer jobber med vertikale tavler i matematikk
Matematikk

Tips til å komme i gang med vertikale tavler

Du har kanskje hørt om bruk av vertikale tavler og hatt lyst til å teste ut metoden i klassen din? Her er noen tips og erfaringer Janne-Christine Fossum, lektor i matematikk og fysikk på Ski vgs, har gjort seg etter å ha brukt metoden med tenkende klasserom i flere år.

Læremidler

Matematikk i rute til studiestart – og vel så det!

For de om lag 12 000 studentene i tekniske fag på fagskoler er matematikk en viktig grunnstein i studieløpet. Og selv om mange helt sikkert gleder seg til matematikken, er det ikke tvil om at det også er mange som møter matematikken med et snev av nervøsitet og høye skuldre.

Lærebokforfatterne Guro Barstad Corneliussen og Svend Kristian Eidsten. Foto Geir Anders Rybakken Ørslien

Naturfag 5–7 med begeistring

Naturfag 5–7 for mellomtrinnet er ikke bare skrevet for å gjøre elevene til nysgjerrige utforskere, men også for å gjøre hverdagen mye enklere for lærerne.

Python-programmering i matematikkfaget
Matematikk

Å lære bort programmering i matematikkfaget

Siden høsten 2020 har programmering vært en del av matematikkfaget i skolen. Det har gitt behov for ny kompetanse både hos lærere og lærerstudenter. Å sikre god undervisning er blitt viktigere enn noensinne. 

Bilde av barn som leker med konkreter

Hjelper de yngste med å utforske matematikken

Mer samtaler, mer utforskende samarbeid – og mindre fokus på maratonløp gjennom mattestykkene. Slik hjelper du elevene på 1.–4. trinn fram til dybdeforståelsen de trenger på veien videre.

Bilde av Disko redaktører norsk og matematikk
Matematikk

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. Og nå som også matematikk legger mer vekt på sosialt samarbeid, betyr ytringsklimaet mer enn noen gang.

Bilde av intervjuobjektene fra Disko redaksjonen
Læremidler

Alltid aktuelt i møte med fagstoffet

Nyhetene flimrer forbi på mobilskjermene – men inne på den nye strømmetjenesten for videregående skole, Disko, får elevene se dem med helt nye øyne. 

Illustrasjon fra Skolen av Cappelen Damm
Læremidler

I øyehøyde med elevene

– Alt vi gjør på jobben, handler om én ting: Vi skal gjøre skolehverdagen bedre for både lærerne og elevene, fastslår Cappelen Damms redaktør Nicholas Kristian Austad og forlagssjef for grunnskolen, Fride Bergem. Begge jobber med Cappelen Damms læremidler for grunnskolen, som omfatter både lærebøker, den digitale plattformen «Skolen» – og egne, digitale øverom med tilhørende trykte øvehefter for mengdetrening i norsk, matematikk og engelsk for barnetrinnet.

Geografi

Veien forbi klimaendringene

Hvordan vil DU at verden skal se ut i 2070? Klimaendringene er her. Hva skjer? Hvorfor skjer det? Hva kan vi gjøre sammen videre?

Naturfagene

Frå fossil kapital til bio-kapital?

Kan bioøkonomien bli ei vidunderlig ny verd etter oljen? Korleis bør vi i så fall innrette ein slik økonomi? Fornybare biologiske ressursar Tanken om ein bioøkonomi byrja å veksa fram seint på 1990-talet, då med utgangspunkt i at nye innsikter i genetikk ville kunna skapa grunnlag for eit heilt nytt økonomisk system basert på fornybare […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk