Fagsnakk fra Cappelen Damm

Matematikk i rute til studiestart – og vel så det!

For de om lag 12 000 studentene i tekniske fag på fagskoler er matematikk en viktig grunnstein i studieløpet. Og selv om mange helt sikkert gleder seg til matematikken, er det ikke tvil om at det også er mange som møter matematikken med et snev av nervøsitet og høye skuldre.

Bilde av Disko redaktører norsk og matematikk
Matematikk

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. Og nå som også matematikk legger mer vekt på sosialt samarbeid, betyr ytringsklimaet mer enn noen gang.

Bilde av intervjuobjektene fra Disko redaksjonen
Læremidler

Alltid aktuelt i møte med fagstoffet

Nyhetene flimrer forbi på mobilskjermene – men inne på den nye strømmetjenesten for videregående skole, Disko, får elevene se dem med helt nye øyne. 

Illustrasjon fra Skolen av Cappelen Damm
Læremidler

I øyehøyde med elevene

– Alt vi gjør på jobben, handler om én ting: Vi skal gjøre skolehverdagen bedre for både lærerne og elevene, fastslår Cappelen Damms redaktør Nicholas Kristian Austad og forlagssjef for grunnskolen, Fride Bergem. Begge jobber med Cappelen Damms læremidler for grunnskolen, som omfatter både lærebøker, den digitale plattformen «Skolen» – og egne, digitale øverom med tilhørende trykte øvehefter for mengdetrening i norsk, matematikk og engelsk for barnetrinnet.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk