Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hilde Margrete Bjørklund

Hilde Margrete Bjørklund er markedsansvarlig for matematikk og naturfagene i Cappelen Damm Grunnskole.

Anne Gry Sandvold

Anne Gry Sandvold er markedsansvarlig for kroppsøving og realfagene for videregående skole.

Kjetil Nordengen

Kjetil Nordengen er redaktør i redaksjonen for samfunnesfagene i videregående skole.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk