Fagsnakk fra Cappelen Damm

Bilde av Disko redaktører norsk og matematikk

Kristoffer Slettholm, norskredaktør og Astri Strand Lindbæck, matematikkredaktør, jobber begge med utviklingen av Disko i Cappelen Damm.

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. Og nå som også matematikk legger mer vekt på sosialt samarbeid, betyr ytringsklimaet mer enn noen gang.

– Hvis elever er redde for å si eller mene noe som er feil i klasserommet, så er det vanskeligere å lære. Derfor er vi opptatt av at Disko skal gjøre det lettere og tryggere å si sin mening, eller komme med et forslag som kan være bom, sier Astri Strand Lindbæck.

Hun er matematikklærer og matematikkredaktør i Disko hos Cappelen Damm Utdanning, og møter oss sammen med kollega og norskredaktør Kristoffer Slettholm.

Til sammen har de 16 års fartstid som lærere i videregående skole, før de kom til Cappelen Damm og Disko-prosjektet i 2022. Kristoffers fag er norsk, historie og samfunnskunnskap, og Astri underviser fremdeles R2-matematikk noen timer hver uke.

En pedagogisk revolusjon

Begge er i full sving bak kulissene når den digitale strømmetjenesten Disko til høsten blant annet utvides med fagene matematikk 1P og 1T – samt norsk for vg1 studieforberedende. Og når det handler om ytringskultur, fellesskap og samarbeid i klasserommet, har den nye læreplanen sørget for at disse to fagene har fått mye til felles.

Det virker som det foregår en nærmest revolusjonerende endring i matematikkundervisningen, der noe av det bygger på den kanadiske pedagogen Peter Liljedahls bok “Building thinking classrooms”, som kommer ut på norsk i juni, konstaterer Astri. Se Å bygge tenkende klasserom i matematikk av Peter Liljedahl (Heftet) | Cappelen Damm Undervisning.

– Matematikk er også et sosialt samarbeidsfag, som ikke bare handler om å pugge formler. Elevene skal forstå matematikken gjennom felles utforsking og samtaler, der de prøver og feiler sammen – og slik finner veien til målet og løsningene. Men dette betyr også at det å ha et godt og trygt ytringsklima er viktigere enn noen gang. Og dette bruker vi mye energi på å legge til rette for i Disko.

Når noen få snakker mye

Begges erfaring fra klasserommet er at noen få elever gjerne tar ordet ofte, mens mange foretrekker å ligge lavt. Det er her Disko kan gi læreren flere verktøy som gjør det enklere å engasjere alle, understreker Kristoffer.

Skjermbilde meningsmåling appellformer i Disko
Hvilken appellform dominerer i de ulike argumentene? Elevene stemmer anonymt hver for seg, og resultatene diskuteres i plenum.

– Et av slagordene våre er «mindre skjerm, mer Disko» – og dette er viktig for oss. Det at Disko er digitalt, betyr ikke at elevene skal sitte alene foran skjermen. Tvert om: Disko skal tilby aktuelt og spennende stoff som setter i gang gode diskusjoner og skaper læringsopplevelser som engasjerer hele fellesskapet. Det å lytte til andres argumenter er et eget mål i læreplanen i norsk. Vårt mål med Disko er å bidra til en god ytringskultur som senker terskelen for ulike meninger, og som gir perspektiver som elevene kan utforske sammen.

Anonyme svar røper mangfoldet

– Her trenger vi konkrete eksempler!

– Absolutt: Quiz eller meningsmålinger er verktøy jeg liker godt, og i Disko ligger det mange klare til bruk. Her svarer elevene anonymt, før de får se diagrammer som viser hva andre mener. Det blir ofte en aha-opplevelse. De kan oppdage at flere enn de tror, mener det samme som dem selv. Anonyme svar er også ærligere og får fram et større mangfold. For eksempel: Hva om 30 prosent i klassen mener at russetiden like gjerne bør avskaffes? Det vil du neppe få fram ved håndsopprekning.

– Men det kan fremdeles være skummelt å fronte en upopulær oppfatning i diskusjonen etterpå?

– Det er derfor jeg liker å be klassen om å komme opp med gode argumenter for et slikt standpunkt, uavhengig av hva de selv mener. Da får de en trygg distanse mellom seg selv om standpunktet. I Disko har vi øvekort med temaer og argumenter som elevene kan bruke to og to for å trene på argumentasjon. Og når elevene øver seg på å argumentere godt for flere sider av en sak, så øver de seg også på å tåle andres mening, sier Kristoffer.

Det er viktig å ta feil!

– Men hvorfor er dette også viktig i matematikken?
Astri trenger ikke betenkningstid:

Den nye læreplanen legger som sagt vekt på at elevene må jobbe sammen, diskutere, prøve og feile for å finne ulike løsninger. Det er ikke én vei til målet, og noe av det som skaper læring, er samarbeid og samtaler. Dette betyr også at elevene må våge å foreslå noe som kan være feil, og ikke gi opp eller bli flaue selv om de bommer. Å ta feil er en viktig del av utforskingen! Derfor er det så viktig å ha et godt ytringsklima i klasserommet også i matematikk-timene.

– Hvordan kan Disko bidra til dette?

Det er jo den kompetente læreren som kjenner klassen og selv styrer disse prosessene, men Disko inneholder opplegg der elevene skal undersøke store og små åpne problemstillinger. I 1P-matematikk, for eksempel, lager vi praktiske caser der elevene sammen skal jobbe seg fram til en løsning, og da er det jo ikke nødvendigvis ett riktig svar.

Skjermbilde av læringsstien Influenseren i Disko
I læringsstien Influenseren i Disko jobber elevene med potenser i matematikk. «Ylva har som mål å bli Norges største influenser på sosiale medier. Med andre ord: Hun vil at antall følgere skal vokse. Hvor raskt kan hun regne med å være kjent i hele Norge?

Én oppgave kan handle om hvordan en influenser får flere følgere ved delinger og eksponentiell vekst. I en annen oppgave skal elevene være biokjemikeren som analyserer en blodprøve fra noen som kjørte elsparkesykkel i fylla. 

– I disse oppgavene bruker vi aktuelle nyhetssaker som utgangspunkt for felles diskusjoner. Og i en klasse hvor ytringsklimaet er godt og det er aksept for å ta feil, der er også læringsmiljøet bedre. 

Plakat Disko. Gå til www.disko.cdu.no

Disko er et godt sted å lære, og et godt sted å være lærer!

I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet og ulike innfallsvinkler. Visuelle virkemidler gjør fagstoffet levende på nye måter. Varierte oppgaver og elevaktiviteter gjør det enkelt å skape gode læringsopplevelser i klasserommet. Fram til 1. oktober 2023 er det gratis å bruke Disko i undervisningen for både elever og lærere. Logg inn med Feide på disko.cdu.no.

Geit Anders som er redaktør i spoon

Geir Anders Rybakken Ørslien

Redaktør i Spoon Norge

Hold deg oppdatert på Fagsnakk