Fagsnakk fra Cappelen Damm

Det er viktig at studenter har faglig trygghet og mestringsfølelse i grunnleggende matematikk før de starter på ordinære fagskolestudier. (Foto: Getty Images / dikushin)

Matematikk i rute til studiestart – og vel så det!

– Nå kan jeg slippe ned skuldrene og vite at jeg er forberedt til studiestart.

Kristian (34) har ikke hatt matematikk på skolen på over 10 år, og da hatet han matte som pesten og sleit med å mestre faget. Nå er han i gang med å studere bygg på Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Der står matematikk på timeplanen fra første semester. Kan dette gå bra?

Kristian
Kristian studerer bygg ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik (Foto: privat)

Situasjonen til Kristian er typisk for mange av studentene ved Norges over 60 fagskoler. Fagskolene tilbyr yrkesrettede høyere utdanninger, og mange av studentene går inn i studiene med fagbrev eller svennebrev og noen års yrkeserfaring.

For de om lag 12 000 studentene i tekniske fag på fagskoler er matematikk en viktig grunnstein i studieløpet. Og selv om mange helt sikkert gleder seg til matematikken, er det ikke tvil om at det også er mange som møter matematikken med et snev av nervøsitet og høye skuldre.

I juni 2023 lanserte vi i Cappelen Damm Akademisk et digitalt repetisjonskurs i matematikk for nettopp kommende fagskolestudenter. Innholdet i kurset ble utviklet i samarbeid med Fagskolen Innlandet, for å sikre at vi traff studentene både på nivå og relevante temaer. Kurset er ment å gjennomføres før studiestart. Målet er å gi studentene faglig trygghet og mestringsfølelse i grunnleggende matematikk før de ordinære studiene.

Jeg ville ha de beste forutsetninger for å gjøre det bra på skolen, og repetisjonskurset i matematikk har definitivt hjulpet meg!

Hanne (34), Klima, energi og miljøteknikk

Det digitale repetisjonskurset i matematikk starter med det aller mest grunnleggende, pluss og minus, og gjennom videoer, teorisider, interaktive figurer og øvingsoppgaver med automatiske tilbakemeldinger bygges glemte matematikkunnskaper opp igjen, stein på stein.

Sommeren 2023 prøvde 160 studenter ved Fagskolen Innlandet det nye digitale repetisjonskurset i matematikk. 700 studenttimer er brukt inne i kurset, og det er løst over 4000 oppgaver. Etterpå har flere av studentene fylt ut et spørreskjema om kurset, og vi har pratet med flere av dem – blant andre Kristian. Tilbakemeldingene har vært overveldende positive.

Videoene var kjempemessige!

Toni (33), Elkraft

Alle studentene som svarte på spørreundersøkelsen, opplevde kurset som nyttig, og av disse svarer godt over halvparten at kurset var «veldig nyttig». Og når de skal gi kurset en stjernerangering fra 1–10 stjerner, gir over 70 % av studentene kurset 8–10 stjerner. Studentene rapporterer at vanskelighetsgraden er passe, progresjonen naturlig, og at både videoer, teori og oppgaver er viktige elementer for opplevelsen med kurset.

Repetisjonskurs i matematikk har i aller høyeste grad hjulpet meg, og jeg vil anbefale det til alle!

Kenneth (35), Industriell teknologiledelse

Vi har pratet med studenter som har jobbet med kurset hjemme på kveldene når barna har lagt seg, eller på toget på vei til jobb. Felles for alle de vi har snakket med, er at kurset har gjort dem godt forberedt til studiestart, og at de er trygge på hvordan de ligger an med matematikken.

Eller som Kristian sier:

– Nå er jeg i rute til studiestart – og vel så det!

 

Repetisjonskurs i matematikk er et komplett digitalt læremiddel utviklet spesielt for studenter som skal begynne på fagskole i en retning som krever matematikk. Omfanget tilsvarer en arbeidsmengde på omtrent én uke, og læremiddelet egner seg godt både for egenstudier og sammen med et repetisjonskurs i matematikk gitt ved en institusjon. Kurset kan også brukes for repetisjon og selvstendige studier etter semesterstart.

 

Test deg selv! Her kan du ta en liten mattetest med oppgaver fra det digitale repetisjonskurset.

Jostein Riiser Kristiansen

Jostein Riiser Kristiansen

Jostein Riiser Kristiansen er prosjektleder for digital matematikk og realfag i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk