Fagsnakk fra Cappelen Damm

Elever og lærer jobber med vertikale tavler i matematikk

Tips til å komme i gang med vertikale tavler

Du har kanskje hørt om bruk av vertikale tavler og hatt lyst til å teste ut metoden i klassen din? Her er noen tips og erfaringer jeg har gjort etter å ha brukt metoden med tenkende klasserom i noen år.

Janne skaper engasjement og elevaktivitet med vertikale tavler

Janne-Christine Fossum er lektor i matematikk og fysikk på Ski videregående skole. Hun bruker metoden om vertikale tavler til å gjøre elevene hennes engasjert i matematikkfaget.

I en mattetime for snart fire år siden stod jeg og så på elevene som jobbet flittig og stille bøyd over bøkene sine. Jeg tenkte for meg selv at jeg måtte være verdens kjedeligste mattelærer, og at jeg måtte gjøre noe med undervisningsmetodene mine. Dette ønsket om endring førte meg etter hvert til Liljedahl og hans metode for å bygge tenkende klasserom (Liljedahl, 2023). Med stor inspirasjon gikk jeg i gang og testet den på min egen klasse.

Den første observasjonen jeg gjorde, var at elevene kastet seg over oppgavene med iver og kreativitet. Elevene er smarte og kom ofte fram til oppdagelser som jeg selv ikke hadde tenkt på. Men ved flere anledninger ble jeg usikker på resonnementene deres. Jeg lærte fort at det måtte en annen type planlegging til enn ved min vanlige undervisning, om jeg ikke skulle miste kontrollen helt.

For å forberede meg best mulig før jeg satte i gang, leste jeg Liljedahls artikler og bok og støttet meg til steg-for-steg-metoden hans. Jeg planla dessuten timene med utgangspunkt i de fem praksisene til Smith og Stein (2011), som blant annet dreier seg om å finne flere måter elevene kan løse en oppgave på.

Nå, fire år senere, er ikke mattetimene mine lenger så kjedelige, og jeg vil anslå at omtrent en tredel av tiden i klasserommet går med til at elevene står og jobber i grupper rundt hver sin vertikale tavle.

Her er mine tips til deg som nettopp har kommet i gang med eller ønsker å prøve ut denne metoden.

«Den første observasjonen jeg gjorde, var at elevene kastet seg over oppgavene med iver og kreativitet.»

Elever som jobber på vertikale tavler

«Gi elevene rom og tid nok til å tenke. Du bør tre tilbake og observere og la dem lure på og finne ut av ting sammen.»

Janne-Christine Fossum

Lektor i matematikk og fysikk ved Ski vgs og lærebokforfatter.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk