Fagsnakk fra Cappelen Damm

Marit Opland Brujordet

Marit Opland Brujordet er universitetslektor i norsk ved institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har mange års erfaring fra undervisning i grunnskole, grunnskolelærerutdanning og videreutdanning av lærere.

May Olaug Horverak

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter. Hun har jobbet mye med skriveundervisning i en sjangerpedagogisk tilnærming, og har skrevet doktoravhandling om dette temaet ved Universitetet i Agder.

Audhild Løhre

Audhild Løhre er førsteamanuensis ved pedagogikkseksjonen ILU. Løhre har embetsstudiet i psykologi med vekt på utviklingspsykologi fra UiO og allmennlærerutdanning fra Trondheim.

Håkon Rune Folkenborg

Håkon Rune Folkenborg er førstelektor i historiedidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Han har undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet.

Fredrik Pharo

Fredrik Pharo er salgs- og markedssjef i Cappelen Damm Undervisning. Han er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Oslo.

Dag Petter Breivik

Dag Petter Breivik er salgssjef digitale læremidler.

Kjersti Bjerkås

Kjersti Bjerkås er markedsansvarlig for utgivelser innen pedagogikk og lærerutdanning i Cappelen Damm Undervisning.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk