Fagsnakk fra Cappelen Damm

play_circle_filled

Utforskende og kritiske tilnærminger i norskfaget

Elevene skal være mer utforskende i det nye norskfaget i fagfornyelsen. Det betyr at de skal være på oppdagelsesferd når de leser og utforsker tekster og ikke bare komme fram til et på forhånd definert «riktig» svar. Du får høre mer om dette og andre temaer i den nye læreplanen – og hvordan dette er […]

Å velge ut tekster til et læreverk i norsk

Lurer du på hvor mange bøker det finnes i verden? Det gjorde jeg da vi skulle finne tekster til den reviderte utgaven av første bind i norskverket Moment. Google svarte som alltid brennsikkert og raskt: «There Are 129 864 880 Books in the Entire World.» 129 864 880, altså. Ja vel. Svaret er verdt et kildekritisk […]

Slik blir Moment norsk vg1 til fagfornyelsen

Fra høsten 2020 gjelder den nye læreplanen, fagfornyelsen, i norsk for Vg1. Nye Moment er skrevet til den nye læreplanen. Første utgave av læreverket ble nyskrevet i forbindelse med revisjonen av norskfaget i 2013, og den nye utgaven er laget ut fra de samme grunnprinsippene: Fagtekster som elevene kan lese og forstå når de leser […]
Norsk språk

Lesekompis – motivasjon for lesing

Gode leseopplevelser inviterer både små og store inn i uendelig mange verdener, tidsepoker, følelser, ulike perspektiver og kunnskap. Når lesingen går lett, har det positiv innvirkning på de fleste skolefag. «Vi ønsker at lesingen skal være motiverende, at elevene skal like å lese og tilegne seg leseferdigheter mens de lærer og opplever. Men det er […]
Norsk språk

Språk i endring

Språk er spennende! Og språket vårt står ikke stille. Det er dynamisk, alltid i bevegelse. Språk er identitet, og alt som skjer i og med språket skaper sterke følelser og gir grunnlag for sterke meninger. Hva skjer med det norske språket i dag, hvilke endringer opplever vi? Er det for eksempel ok å si «Kan […]

Meld deg på! Cappelen Damms norskseminar 19. april 2018

Henning Fjørtoft presenterer praktiske og teoretiske perspektiver på egenvurdering av litterær forståelse i litteraturundervisning, og knytter dette til dybdelæring. Marte Spurkland forteller om- og leser fra fjorårets sakprosasuksess "Klassen" - en dokumentarbok om en norsklærer og sju av elevene i klassen hennes.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter

Læreplanen i norsk for språklige minoriteter er endelig fastsatt, og den gjelder nå for elever i videregående opplæring, deltakere i organisert undervisning for voksne og privatister.

Utsnitt-illustrasjon-kapittel-5

Kunsten å illustrere en norskbok

Jeg fikk et oppdrag: å lage illustrasjoner som kapittelåpnere til norskboka Kontakt Påbygging. Kjempespennende. Men hvor starter man? Hva skal man illustrere?

play_circle_filled

Forfatterne presenterer Moment Vg2

Her kan du se forfatternes presentasjon av Moment Vg2 for norsk studieforberedende. De har gjort noen velbegrunnede valg når de har laget læreverket og forteller også om hvordan du kan bruke det i undervisningen. 

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Norsk språk og litteratur