Fagsnakk fra Cappelen Damm

Konferanse om digital læring

Unibok gir skolen bokens lærestoff i et digitalt format som har gode studietekniske funksjoner og er designet for god lesbarhet. Men læring og lesing på digitale plattformer krever nye strategier for både elev og lærer.

På konferansen om digital læring fredag 29. mai fortalte Øystein Gilje og Nathalie Auer mer om spørsmål og funn i nyere forskning på dette området, mens NRKs Eirik Solheim utfordret vår tenkning om digital informasjon, utvikling og kvalitet.

På Cappelen Damm TV kan du se disse fire foredragene.

Unibok – en ny generasjon digitale lærebøker

Unibok er designet for god lesbarhet på skjerm og er enkel å bruke. Med EPUB 3-formatet har Unibok en dynamisk visning av tekst og bilde, og studieverktøy er integrert slik at elevene kan arbeide aktivt med læreboka. Aschehoug og Cappelen Damm har sammen utviklet Unibok og inviterer flere forlag inn. Vi viser hvordan man bruker Unibok i undervisningen. Logg inn med Feide på www.unibok.no og prøv Unibok!

Fra steintavle til smartklokke

Et skråblikk på informasjonsutviklingen. Fordeler og ulemper med digital informasjon. Blir kvaliteten bedre? Og hva er egentlig kvalitet? Og hva med tidenes største distraksjon, populært kalt internett? Blir vi klokere eller bare dummere? Eirik Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, er redaktør for nettstedet NRKbeta.no og er en erfaren foredragsholder. Han har flere års erfaring både fra tradisjonell fjernsynsproduksjon og fra arbeid med nye medier. Han holder presentasjoner om nye medier, kommunikasjon og digital utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Han skriver om web, nye medier, mediesentre, programvare, duppeditter, mobilteknologi med mer.

Læremidler og arbeidsformer – hva vet vi?

Bruken av læremidler i norske klasserom er i endring. De siste to årene har forskningsprosjektet «Ark&App» studert funksjonen til ulike læremidler gjennom 12 lange undervisningforløp i engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. I dette foredraget viser prosjektleder Øystein Gilje de viktigste innsiktene fra denne forskningen, og gir smakebiter fra tre store nasjonale spørreundersøkelser om valg og bruk av læremidler. Øystein Gilje er forsker og for tiden prosjektleder for Ark&App ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet med læring og identitet, samt film og kreativitet i digitale mediekulturer.

Strategier for refleksjon rundt digitale tekster

Inntredenen av teknologi i klasserommet har ført til at elever konfronteres med både trykte bøker og digitale tekster. Elevenes læringssuksess avhenger av deres evne til å forstå og bruke informasjonen i disse digitale tekstene. Hvordan kan teknologi støtte leseforståelsen? Kan teknologiens potensiale oppmuntre elevene til å reflektere mens de leser digitale tekster? Hvilke strategier kan studentene bruke i det digitale miljøet? Nathalie Auer er Ph.d. student ved School of Education ved University of Leicester. Hennes hovedinteressefelt er teknologistøttet språklæring, forståelsesprosesser og strategier for å lese digitale tekster. Hennes Ph.d.-undersøkelse fokuserer på mobilstøttet språklæring (mobile assisted language learning) og hvordan mobile teknologier kan støtte og forenkle metakognitive lesestrategier.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk