Fagsnakk fra Cappelen Damm

redaktorene for kroppsøving i Disko

Det nye kroppsøvingsfaget servert på sølvfat

En mangfoldig aktivitetsbank med filmer som forklarer over 200 ulike aktiviteter er bare litt av det som gjør strømmetjenesten Disko til lærernes nye favorittverktøy for kroppsøving.

– Med Disko ønsker vi å åpne opp dette faget for flere, sier redaktørene Maren Bø og Ida Tveit, som understreker at Disko er noe helt annet i jungelen av digitale læremidler.

– Disko er utviklet for å gjøre klasserom og gymsaler til et bedre sted å lære, med et unikt og kvalitetssikret innhold som setter elevene i gang med diskusjoner, engasjement og fysiske aktiviteter, påpeker Maren Bø.

Kroppsøving er et fag som nå går gjennom en langsom revolusjon, der fagfornyelsen flytter fokus fra konkurranse og testing over til større budskap som livsstil, helse, inkludering, samarbeid, kroppspress og kreativitet. 

– Det er en stor og viktig endring, og i Disko serveres alt dette innholdet på sølvfat – der alle kompetansemålene er dekket, forklarer Bø. Vi treffer henne for anledningen i garderoben til treningsrommet hos Cappelen Damm, sammen med Ida Tveit, som er Bøs medredaktør i Disko.

For oss er det også viktig at kroppsøving fremdeles skal være et fysisk fag, som skal gi elevene en bevegelsesglede de kan ha med seg hele livet.

 

kroppsøving Skal fremdeles være et fysisk fag

– For oss er det også viktig at kroppsøving fremdeles skal være et fysisk fag, som skal gi elevene en bevegelsesglede de kan ha med seg hele livet. Og med Disko så ønsker vi å gi både lærerne og elevene mange og varierte veier inn til disse målene, sier Ida Tveit.

Begge redaktørene understreker at den nye storsatsingen fra Cappelen Damm Utdanning ikke er laget for å dytte mer skjermtid på elevene. Tvert om: Disko er utviklet for å skape mer engasjement mellom elever og lærere og bidra til mer variert undervisning i både gymsaler og klasserom, slik at flere finner noe de liker.

Og det er ikke bare lærere og elever som er begeistret:  Disko Kroppsøving ble også nominert til Belma Awards for Europas beste læreverk i 2023, der strømmetjenesten nådde semifinalen og fikk ros av en internasjonal jury. 

– Vi kaller Disko en strømmetjeneste fordi lærerne har full valgfrihet: De kan enkelt ta i bruk det store utvalget av ferdige opplegg og læringsstier som ligger klare til å deles med elevene, eller de kan plukke og mikse innhold som de selv skreddersyr til ulike behov og elevgrupper, sier Maren Bø.

 

Enklere å differensiere undervisningen

– Slik blir det enklere å differensiere undervisningen til ulike elevgrupper og ulike situasjoner. I en travel hverdag er det fort gjort å havne i det samme sporet hver gang, og vi får masse fine tilbakemeldinger fra lærere som liker variasjonsmulighetene i Disko.

Alt innholdet og de ulike læringsstiene er enkle å dele og bruke sammen med elevene, enten det skjer ute i felten, i gymsalen, i klasserommet – eller i planleggingsarbeidet i forkant. Læreren setter opp planen, og kan med et klikk dele opplegget med elevene.

– En lærer kan være knallgod på å lære bort teknikker i fotball, men er kanskje ikke like sikker på dans eller yoga. Med Disko kan læreren tilby mer bredde i hva elevene jobber med, uten å måtte ha detaljkunnskap og ferdigheter i alt. I Disko kan elevene se alt forklart gjennom instruksjonsfilmer, noe som gjør egentreningen enklere. Her får de all den informasjonen og instruksjonen de trenger på ett sted. Det er en god del enklere å forklare en yogaøvelse med en film enn med en bok, sier Ida Tveit.

Jeg kjenner selv at det er lavere terskel for å velge de øvelsene som jeg selv kan godt og er helt trygg på. Med Disko kan du alliere deg med en digital ressurs som hjelper dere i gang med et enormt mangfold av aktiviteter.

 

Bidrar til større bredde og variasjon

Både Tveit og Bø har selv bakgrunn som lærere i kroppsøving, og legger ikke skjul på at mangel av de positive tilbakemeldingene handler om den imponerende aktivitetsbanken. Den teller nå nærmere 200 forskjellige aktiviteter, som forklares med korte og lettfattelige filmklipp.

– Et viktig poeng med Disko, er at det bidrar til en større bredde i faget. Jeg kjenner selv at det er lavere terskel for å velge de øvelsene som jeg selv kan godt og er helt trygg på. Med Disko kan du alliere deg med en digital ressurs som hjelper dere i gang med et enormt mangfold av aktiviteter. Her er Disko unik i dette faget, og en ressurs som mange lærere lenge har ønsket seg, sier Bø.

Ida Tveit tror at en del har vært vant til å se på kroppsøvingsbøkene som mer lærerens bok enn elevenes bok.

 

Disko er elevenes verktøy

– Kroppsøvingsfaget rommer et stort pensum med masse variasjon i innholdet, og bøkene har hatt mye fagstoff med mange detaljer. Vi har bevisst utviklet Disko som elevenes verktøy, der de får presentert stoffet på en mer tilgjengelig måte – slik at terskelen blir lavere også for de som ikke alltid er like motivert.

Hun har stor forståelse for lærerne som frykter at kroppsøving skal bli enda et teoretisk fag, der det blir mindre tid til å være i aktivitet.

– Derfor har vi sørget for at Disko gjør det enkelt å smette inn teorien som en naturlig del av timen som foregår ute eller i gymsalen. Vi bruker kompetansemålene aktivt, og har bygget inn korte quizer og meningsmålinger som skaper engasjement rundt det teoretiske – uten at lærerne trenger å sette av en helt time i klasserommet.

Geit Anders som er redaktør i spoon

Geir Anders Rybakken Ørslien

Redaktør i Spoon Norge

Hold deg oppdatert på Fagsnakk