Fagsnakk fra Cappelen Damm

Det gode i å være vanlig

Hva er å være vanlig? Tenker du at det må være veldig kjedelig? Eller tenker du at det er å være helt like alle andre?

Frustrert liten jente

Barns motstand

Det finnes ingen bærende tradisjon for å snakke om barnehagebarns motstand. Både for forskere og barnehagefolk gjenstår å få dypere forståelse av barnehagen som arena for motstand.

Foreldresamarbeid i barnehagen gjelder barnet

Barnehagens ansatte og foreldrene har et felles engasjement omkring barnas hverdagsliv i barnehagen. Hva vet foreldrene om barnas liv mens de er fra hverandre? Hvordan kan et felles engasjement om barna i barnehagen etableres og utfolde seg slik at det blir best mulig for alle parter, og til barnets beste?

Digitalitet og sentrale kompetanser for framtiden

Livsmestring er et av flere tverrfaglige tema som er viktig for framtidens skole, sier Ludvigsen-utvalget. Barbro Hardersen, forfatteren av boken "App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen", mener det er en åpenbar sammenheng mellom livsmestring og digital kompetanse i barnehagen.

Barn og digitale medier – skal vi være bekymret?

Når et to-årigt barn tilsyneladende ubesværet swiper rundt på en iPad lige så let som hvis det var en almindelig billedbog eller et hvilket som helst andet stykke legetøj, er det svært ikke at undre sig og måske blive lidt bekymret. Er det sundt, godt – og naturligt – for så små børn at have et så nært forhold til teknologi?

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Barnehage