Fagsnakk fra Cappelen Damm

Illustrasjon: Tiril Valeur

Barns seksuelle leker

Vi vet at kunnskap om kropp og seksualitet forebygger uønskede tenårings-svangerskap, det forebygger overgrep mellom barn i skolealder og gir barna trygghet på seg selv. Ikke minst innskrenker det overgripernes handlingsrom, fordi de er avhengige av skam og tabuer for å kunne forgripe seg på barn.

Vi må begynne når barna er små med å gi dem gode begreper om egen kropp. Denne kunnskapen kan vi ikke gi barna når de er kommet godt opp i skolealderen. Da er det ofte for sent, kropp og seksualitet har blitt privat og for intimt, de har allerede oppsøkt andre kilder for informasjon om temaet.

Vi vet at små barn alltid vil undersøke seg selv og andre. Barn leker, spør og er nysgjerrige og undrende. De er åpne og fordomsfrie. De har ennå ikke etablert tabu- og skamfølelsen rundt seksualitet og kropp. Men den kommer fort, hvis omsorgspersoner rundt barn stopper eller forhindrer leken og nysgjerrigheten, eller sågar forbyr den.

Voksne påfører barn en usikkerhet når de selv er usikre. Og det er dessverre det som skjer i de fleste barnehager. Ansatte i barnehager er blitt usikre på hvordan de skal forholde seg til barns utforskende og seksuelle leker fordi de er engstelige for at det kan bidra til overgrep. De vet ofte ikke hvordan de kan møte leken på en riktig måte. De er kanskje opptatt av å ikke påføre barn skamfølelse, men vet ikke hvordan de kan veilede barna og hvordan de kan støtte barn i sette egne grenser.

No Title

No Description

Barn som er utsatt for overgrep tror ofte at det er normalt, at det er en del av omsorgen. De vet ikke at det forbudt og at de kan fortelle det til en voksen de stoler på.

Barn vet heller ikke hva som er lov og ulovlig fra voksnes side, de vet ikke at de er beskyttet av Norges lover. Barn som er utsatt for overgrep tror ofte at det er normalt, at det er en del av omsorgen. De vet ikke at det forbudt og at de kan fortelle det til en voksen de stoler på.

Det er viktig at barnehageansatte og andre er trygge på hvordan de best kan gi barna kunnskap og trygghet på egen kropp, seksualitet og grenser. Da kan barna forstå egne følelser og utvikle en mestringskompetanse for egen seksuell helse. Det er både forebyggende og viktig for valg senere i livet.
Kunnskap gjør voksne og barn kompetente, mens usikkerhet og manglende fokus på kropp og seksualitet gjør at kunnskapen blir overlatt til barna selv.

Boka Barns seksuelle leker gir kunnskap til barn og voksne om barns seksuelle følelser. Den består av ei barnebok og en fagdel. Barneboka er illustrert, og teksten er ment for høytlesning. Det er forslag til samtalespørsmål med barna i denne delen, og det er viktig å ta seg tid til å reflektere og samtale sammen med barna.

Bla i boka

Pia Friis

Pia Friis er utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehagesektoren i over 40 år. Hun arbeider nå i den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas som fagkonsulent i Kanvas kompetanse.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk