Fagsnakk fra Cappelen Damm

Gutt lager veggmaleri

Barn tenker ikke i fagområder – hva gjør vi med det?

Hvordan kan den nye rammeplanen anvendes til beste for barna og for et personale som skal skape det gode liv i barnehagen? Uten et personale som ser barnas interesser og deltar i handlinger og lek, hjelper det ikke med fine ukeplaner, årsplaner, visjoner eller rammeplaner.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Barnehage