Fagsnakk fra Cappelen Damm

Gutt lager veggmaleri
Rammeplan

Barn tenker ikke i fagområder – hva gjør vi med det?

Hvordan kan den nye rammeplanen anvendes til beste for barna og for et personale som skal skape det gode liv i barnehagen? Uten et personale som ser barnas interesser og deltar i handlinger og lek, hjelper det ikke med fine ukeplaner, årsplaner, visjoner eller rammeplaner.

Vil fremme lekens egenverdi

Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka "Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi".

Om barns læring

Det er fort gjort å glemme at vi som barnehagelærere og pedagoger i vårt daglige arbeid forutsetter at barn kan lære. Hvis vi ikke mer eller mindre intuitivt antok barns læringsevne, ville det ikke være særlig meningsfullt å snakke om pedagogikk og pedagogiske prosesser.

Frustrert liten jente
Omsorg og samtale

Barns motstand

Det finnes ingen bærende tradisjon for å snakke om barnehagebarns motstand. Både for forskere og barnehagefolk gjenstår å få dypere forståelse av barnehagen som arena for motstand.

Smilende jente henger i klatrestativ

Lek i barnehøyde

Barn er framfor alt taktile vesener. Deres lek er langt på vei et taktilt fenomen. For barn gjelder det å komme i berøring med noe eller noen. Ta på sanden, hoppe i vannpytten, hyle av glede. Rulle seg i søla. Ikke som en forberedelse til noe senere i livet, slik læreplaner skrevet av voksne vil den skal være. Forberedelser til skolen, arbeidet, fritidslivet. Nei, som en øyeblikkets manifestasjon av at livet leves her og nå og i en kropp som er i bevegelse.

Omsorg og samtale

Digitalitet og sentrale kompetanser for framtiden

Livsmestring er et av flere tverrfaglige tema som er viktig for framtidens skole, sier Ludvigsen-utvalget. Barbro Hardersen, forfatteren av boken "App'legøyer og app'estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen", mener det er en åpenbar sammenheng mellom livsmestring og digital kompetanse i barnehagen.

Omsorg og samtale

Barn og digitale medier – skal vi være bekymret?

Når et to-årigt barn tilsyneladende ubesværet swiper rundt på en iPad lige så let som hvis det var en almindelig billedbog eller et hvilket som helst andet stykke legetøj, er det svært ikke at undre sig og måske blive lidt bekymret. Er det sundt, godt – og naturligt – for så små børn at have et så nært forhold til teknologi?

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Barnehage