Fagsnakk fra Cappelen Damm

Samfunn

Mali og Sahel: jihadister og storpolitikk

I over ti år har Mali vært preget av politiske kriser og voldelig konflikt. Sivile blir drept både av islamske opprørere og av militære avdelinger, og store mengder mennesker er drevet på flukt i eget land. Nå har Mali også blitt trukket inn i den store geopolitiske striden mellom Vesten og Russland. Dette er mer dårlig nytt for et hardt prøvet folk.

Økonomisk krigføring. Tanks sammensatt av papirpenger

Hva er økonomisk krigføring?

Vi er midt i en økonomisk krig. Hovedaktørene er USA og EU på den ene siden og Kina og Russland på den andre. Men den økonomiske krigføringen påvirker alle land, også Norge. Her skal jeg kort gi en definisjon på hva en slik krig innebærer og hvilke våpen som brukes. Til slutt forklarer jeg når […]
En stor plakat med bilde av den syriske presidenten Bashad al-Assad og den russiske presidenten Vladimir Putin på gata i Damaskus.
Historie

Spillet om Syria

Byer og store områder ligger i ruiner. Behovet for gjenoppbygging er enormt. Siden 2011 har Syria vært arnested for en av de blodigste borgerkrigene Midtøsten har vært vitne til. Store deler av Syria ble erobret av terrorister fra Den islamske staten (IS). President Bashar al-Assads regime, alliert med Iran, Hizbollah og Russland, har gjenvunnet kontrollen […]
Samfunn

Sport og politikk i Qatar og Saudi-Arabia: Hva ligger bak de store satsingene?

Desember, 2022: Qatar arrangerer verdens største idrettsarrangement, fotball-VM for herrer. Saudi-Arabia, den dominerende staten blant golfmonarkiene, er vertskapsland for flere internasjonale sportsarrangementer og har kjøpt fotballklubben Newcastle United. Hvorfor satser Saudi-Arabia og Qatar så voldsomt på sportssektoren? Hva er motivene bak? I denne artikkelen vil vi se på fotball, som er den desidert mest populære […]

Livssynsåpenhet: Et tidsskille i tros- og livssynspolitikken?

«Det livssynsåpne samfunn» er blitt et nøkkelbegrep i diskusjonen om religion og politikk i Norge og ligger til grunn for den nye Lov om tros- og livssynsamfunn, som gjelder fra 2021. Men hva er et livssynsåpent samfunn? Visjonen om det livssynsåpne samfunn organiserer forholdet mellom politikk og religion på en ny måte. Men det er […]
Økonomi

Formuesskatt som selvskading

Kriser kan tydeliggjøre svake punkter i et samfunn. Koronaens økonomiske krisetider bør tvinge frem en debatt om formuesskatten der vi ikke har råd til å fastholde foreldede slagord.

Lokalpolitisk lederskap i krise og hverdag – norske paradokser

Nesten 10.000 valgte politikere utgjør Norges kommunestyrer og fylkesting. Det er et formidabelt antall politiske ledere med stort ansvar for velferd og samfunnsutvikling. Men hvor gode politiske ledere er de egentlig, og hvor gode får de lov til å være?  Innlegget er skrevet i forbindelse med den nye utgivelsen Folkevalgt og politisk leder, utgitt som […]
Geografi

Veien forbi klimaendringene

Hvordan vil DU at verden skal se ut i 2070? Klimaendringene er her. Hva skjer? Hvorfor skjer det? Hva kan vi gjøre sammen videre?

Hold deg oppdatert på Fagsnakk