Fagsnakk fra Cappelen Damm

Er tannleger en fare for rettssikkerheten?

Tannleger er en yrkesgruppe vi har et motsetningsfylt forhold til. Kan de også være en fare for rettssikkerheten? Jeg er redd svaret er «ja». Foruten å trekke og plombere tenner, har tannleger de siste årene fått en annen oppgave: De undersøker barn på barnehusene. Barnehusene er det stedet hvor barn blir undersøkt og avhørt ved […]
Kvinne gående med ryggen til.

Flinke ofre anmelder voldtekt – eller?

Nina var 16 år da hun ble utsatt for voldtekt. Det skjedde på en fest, sommeren før videregående. Alle var fulle, hun aller mest. Etter hvert ble hun lagt på et soverom. Utøveren var en hun kjente, en i gjengen hun hang med da. Litt eldre enn henne, en streit og hyggelig gutt. Hun registrerte […]
Politikk

Formuesskatt som selvskading

Kriser kan tydeliggjøre svake punkter i et samfunn. Koronaens økonomiske krisetider bør tvinge frem en debatt om formuesskatten der vi ikke har råd til å fastholde foreldede slagord.

Jensen-saken: Kan en ny runde i lagmannsretten føre til strafferabatt for Jensen og Cappelen?

Den siste jurysaken i Norge fikk en dramatisk avslutning. Juryen frifant Jensen for medvirkning for narkotikaovertredelse, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. Fagdommerne mente at frifinnelsen «utvilsomt» var uriktig. Saken skal mest sannsynlig i sin helhet behandles på nytt for meddomsrett. Kan en ny runde i lagmannsretten føre til lavere straff for Jensen – og Cappelen – ved domfellelse? Det er ulike oppfatninger om dette.

Dommarar som ytrar seg

Kor langt kan dommarar ved våre domstolar gå i å uttala seg om rettslege og politiske spørsmål og andre samfunnsspørsmål utan å bli inhabile i framtidige rettssaker?

Når sjefen nekter deg å dra hjem

Blir du sittende sent hver eneste arbeidsdag? Har sjefen din rett til å pålegge deg dette? Svaret kan vi finne ved å se på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

En verden uten helvete

Kan en politimann true en kidnapper for å redde et barn i åpenbar livsfare?

Historie

Sjørøveri og folkerett

Pirater i eventyr og virkelighet. I populærkulturen møter vi piratskikkelsen i dramaer lagt til det klassiske pirateriets gullalder, ca. 1700-1730.

Jeg har ikke gjort noe galt!

Det er i hvert fall ikke min skyld. Og ikke har det skjedd noen skade heller. Så hvorfor i all verden blir jeg etterforsket av Økokrim?

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Samfunnsfagene