Fagsnakk fra Cappelen Damm

Jensen-saken: Kan en ny runde i lagmannsretten føre til strafferabatt for Jensen og Cappelen?

Den siste jurysaken i Norge fikk en dramatisk avslutning. Juryen frifant Jensen for medvirkning for narkotikaovertredelse, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. Fagdommerne mente at frifinnelsen «utvilsomt» var uriktig. Saken skal mest sannsynlig i sin helhet behandles på nytt for meddomsrett. Kan en ny runde i lagmannsretten føre til lavere straff for Jensen – og Cappelen – ved domfellelse? Det er ulike oppfatninger om dette.

Dommarar som ytrar seg

Kor langt kan dommarar ved våre domstolar gå i å uttala seg om rettslege og politiske spørsmål og andre samfunnsspørsmål utan å bli inhabile i framtidige rettssaker?

Når sjefen nekter deg å dra hjem

Blir du sittende sent hver eneste arbeidsdag? Har sjefen din rett til å pålegge deg dette? Svaret kan vi finne ved å se på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

En verden uten helvete

Kan en politimann true en kidnapper for å redde et barn i åpenbar livsfare?

Historie

Sjørøveri og folkerett

Pirater i eventyr og virkelighet. I populærkulturen møter vi piratskikkelsen i dramaer lagt til det klassiske pirateriets gullalder, ca. 1700-1730.

Jeg har ikke gjort noe galt!

Det er i hvert fall ikke min skyld. Og ikke har det skjedd noen skade heller. Så hvorfor i all verden blir jeg etterforsket av Økokrim?

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Samfunnsfagene