Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hvem eier fast eiendom i Norge?

PRIVAT EIENDOMSRETT Så og si alle kan eie fast eiendom i Norge. Norsk rett bygger på prinsippet om privat eiendomsrett. Allerede av den grunn forstår vi at private aktører kan eie fast eiendom. Private aktører omfatter blant annet fysiske personer – altså mennesker. De fleste eierne, eier gjerne en bolig. Noen eier en fritidseiendom i […]
Samfunn

Ni teknikker for kommunikasjon i konflikt

Vi opplever alle konflikter på jobb. Noen er mer krevende enn andre. Hvordan kan vi løse de mest fastlåse konfliktene? Med arbeidsmiljøloven som bakteppe har konflikthåndtering vokst frem som et viktig fagområde i norsk arbeidsliv og ved norske studiesteder. I 2017 ble det innført et eget kapittel i arbeidsmiljøloven der det legges vekt på å […]
Partnerskap ved kontraktinngåelse

Kontrakter «uten virkning» – ny regel er velkjent i norsk rett

Dersom kontrakter i norsk offentlig anskaffelsesrett inngås i strid med plikten til å sette dem ut på anbud, skal domstolene kjenne kontraktene «uten virkning». Denne regelen er lite brukt i norsk rett og omtalt som en fremmed fugl, men er den egentlig så fremmed? Det norske regelverket for offentlige anskaffelser er en implementering av EU […]

Ny arvelov

Lurer du på hva som vil skje med det du etterlater deg når du dør? Hvordan oppretter du testament, og hva kan du bestemme i et testament? Kan du bestemme hvem av barna dine som skal overta familiehytta?

Historie

Norsk eksepsjonalisme – klimasøksmålet: saken som tok livet av Grunnlovens miljøbestemmelse

Det norske klimasøksmålet er saken der Grunnlovens miljøbestemmelse stod mot utvidelsen av det norske oljeeventyret. Vår forståelse av å være eksepsjonelt gode skygget for rettens virkelighetsforståelse i saken. – Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland. Og hun hadde rett. Vi er blant de rikeste land i verden, med en av […]
En person som har pekefinger over et gjerde
Samfunn

Hvordan håndterer du nabokonflikter?

Sommer og høst er høysesong for nabokrangler, og uenighet om trær/vegetasjon er den vanligste konflikten. Det er ikke bare kjærlighetslivet som må pleies for å få et godt forhold. Også naboforholdet bør investeres i for å sikre et velfungerende «samliv».

Er tannleger en fare for rettssikkerheten?

Tannleger er en yrkesgruppe vi har et motsetningsfylt forhold til. Kan de også være en fare for rettssikkerheten? Jeg er redd svaret er «ja». Foruten å trekke og plombere tenner, har tannleger de siste årene fått en annen oppgave: De undersøker barn på barnehusene. Barnehusene er det stedet hvor barn blir undersøkt og avhørt ved […]
Kvinne gående med ryggen til.
Psykisk helse

Flinke ofre anmelder voldtekt – eller?

Nina var 16 år da hun ble utsatt for voldtekt. Det skjedde på en fest, sommeren før videregående. Alle var fulle, hun aller mest. Etter hvert ble hun lagt på et soverom. Utøveren var en hun kjente, en i gjengen hun hang med da. Litt eldre enn henne, en streit og hyggelig gutt. Hun registrerte […]
Økonomi

Formuesskatt som selvskading

Kriser kan tydeliggjøre svake punkter i et samfunn. Koronaens økonomiske krisetider bør tvinge frem en debatt om formuesskatten der vi ikke har råd til å fastholde foreldede slagord.

Jensen-saken: Kan en ny runde i lagmannsretten føre til strafferabatt for Jensen og Cappelen?

Den siste jurysaken i Norge fikk en dramatisk avslutning. Juryen frifant Jensen for medvirkning for narkotikaovertredelse, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. Fagdommerne mente at frifinnelsen «utvilsomt» var uriktig. Saken skal mest sannsynlig i sin helhet behandles på nytt for meddomsrett. Kan en ny runde i lagmannsretten føre til lavere straff for Jensen – og Cappelen – ved domfellelse? Det er ulike oppfatninger om dette.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk