Fagsnakk fra Cappelen Damm

Begrepet jordmor har eksistert i mange hundre år, men hvor kommer det egentlig fra? Foto: Ladok / iStock

Hvorfor heter det jordmor?

Den nye utgaven av Jordmorboka er i hyllene, og i den anledninga kan det være passende å fundere på hvorfor det heter jordmor. Yrkestittelen jordmor har vært kjent helt siden 1500-tallet, og er fortsatt godt kjent og forankret. Men hva i alle dager har fødselshjelp med jord å gjøre?

Jeg har blitt fortalt at begrepet jordmor oppstod fordi kvinnene i førkristen tid fødte på jordgolvet. Dette er også forklaringa i både Nynorskordboka og Bokmålsordboka. Etter fødselen skal barnet etter sigende ha blitt liggende på golvet til det ble bestemt om det skulle bli innlemma i slekta eller ikke. Om det ikke ble det – grunnen kunne være misdannelser, tvil om farskapet eller hungersnød – så ble barnet satt ut for å dø. Heldigvis ble de fleste barn innlemma i slekta, og når det var bestemt, løfta fødselshjelperen barnet fra golvet og ga det til mor. Derav jordmor. Det er en fin forklaring, men antakelig er den ikke helt riktig.

Flere ulike forklaringer

Det finnes nemlig også flere andre mulige forklaringer til hvordan tittelen oppstod. Språkforskeren Ernst Håkon Jahr mener at jordmor mest sannsynlig er en forvrengning av den norrøne betegnelsen jódmóðir; avledet fra jód, som betyr foster, nyfødt barn eller avkom. Senere ble dette i Norge og Danmark til jordmor, med forklaring til jordgolvet, mens det på Island ble til ljósmóðir (lysmor); barnet ble hjulpet ut til dagens lys. Atter andre hevder at ljós ikke viser til lys, men til å løysa barnet fra kvinnen – som vi i dag bruker forløsning. Jordmødre har opp gjennom tiden også blitt omtalt som hjelpekone, nærkone og medkone, begreper som viser til at man er nær kvinnen under fødselen, og som stråkone, fordi kvinnene ofte fødte på et leie av strå eller høy. Endelig viser Jahr også til en annen mulig betydning; nemlig at begrepet ble knyttet til en kvinnelig jordvette, og dermed har en slags Moder Jord-forklaring. I samisk mytologi finnes det også en kvinnelig gud, Maderakka, som bor i jorda og som hjelper til ved fødsler.

Jordmor er fortsatt en essensiell støttespiller

Til tross for at vi ikke nødvendigvis helt vet hvor det kommer fra, har begrepet jordmor altså eksistert i mange hundre år. Men rollen er ikke nødvendigvis den samme som før. I takt med at samfunnet har endret og utviklet seg, har også det å være jordmor fått ny betydning. Dagens jordmødre utfører sitt arbeid basert på forskningsbasert kunnskap og erfaring. De har en selvstendig funksjon i å veilede kvinner i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og utgjør også en sentral del av teamet når det oppstår avvik og komplikasjoner. Jordmorboka er den eneste boka som formidler bredden og kompleksiteten i jordmorfaget på norsk. Heldigvis er det ikke mange kvinner i Norge som i dag føder på jordgolvet – men jordmoren er fortsatt en essensiell støttespiller.

Klikk på bildet og les mer om Jormorboka

 

Kilder:

Jahr EH. Etymologien til ordet «jordmor». Nordiska Studier i Lexigrafi 2012:318-37. https://tidsskrift.dk/index.php/nsil/issue/archive (06.10.17)

Språkrådet. Nynorskordboka/Bokmålsordboka http://ordbok.uib.no/ (06.10.17)

Ellen Blix

Ellen Blix er jordmor og professor ved Fakultet for helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har skrevet flere av kapitlene i Jordmorboka, som kom i ny utgave i november 2017.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk