Fagsnakk fra Cappelen Damm

Hilde Mari Haugen

Hilde Mari Haugen er markedsansvarlig for redaksjonene Norsk som andrespråk og Engelsk og fremmedspråk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Norsk som andrespråk