Fagsnakk fra Cappelen Damm

Menneskerettigheter. Foto: GettyImages/Thinkstock

Menneskerettighetene 70 år!

Undervisningsopplegget inneholder informasjon om FN og bakgrunnen for menneskerettighetene, hva som ligger i de 30 artiklene, barns rettigheter, Nobels fredspris og ikke minst årets fredsprisvinnere Nadia Murad og Dennis Mukwege. Det følger med oppgaver til hvert delkapittel. Opplegget passer for unge og voksne deltakere fra nivå B1.

Det er Torill Wiiger Tørjesen og Pål Wiik som har skrevet opplegget.

Undervisningsopplegg om menneskerettighetene

Små portrettbilder av Denis Mukwege og Nadia Murad.
Denis Mukwege og Nadia Murad. Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

Hilde Mari Haugen

Hilde Mari Haugen er markedsansvarlig for redaksjonene Norsk som andrespråk og Engelsk og fremmedspråk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk