Fagsnakk fra Cappelen Damm

© GettyImages

Farvel normalarbeidsdagen

Koronaviruset har skapt hjemmekontor-boom og en takk og farvel til normalarbeidsdagen. Vi er blitt gjort oppmerksom på at arbeidsplassen er en smittepøl, og spesielt åpne kontorlandskap. Smittefare fra virus var ikke mine tanker da jeg tok farvel med normalarbeidsdagen i boken Tid til arbeid – Tid til overs (2015). Jeg stilte spørsmål om hvorfor i huleste halvparten av oss skal reise hjemmefra klokka 07.00, dersom det finnes bedre måter å organisere arbeidslivet på? Jeg pekte også på at hjemmekontor er et virkemiddel i kampen mot klimautklipp.

Hjemmekontor er et kinderegg

En undersøkelse i regi av Company Pulse, før koronaviruset, påviste at de som søker seg bort fra kontoret, er de mest produktive. De er mer ajour med arbeidsoppgaver, opplever færre avbrytelser og har knapt møter som ikke er effektive. Det dreier seg følgelig om fjernmøter. Hjemmekontor er derfor et kinderegg, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Imidlertid rapporteres det om dårlige teknologiske løsninger på mange hjemmekontorer, og særlig for ansatte i offentlig sektor. Teknologien finnes jo, og den har vært her lenge, med den må tas i bruk. Imidlertid handler det ikke kun om teknologi. Den må brukes riktig om man skal lykkes med effektivt arbeid og samarbeid i hjemmekontor-baserte organisasjoner.

Mange oppgaver kan utføres effektivt fra hjemmekontor

Pandemien kan bli langvarig. God struktur, teknologi som fungerer og gode ferdigheter er nøkler for å lykkes med hjemmekontor. Her er tre råd til bedriftsledelsen:

  1. Kartlegg arbeidsformene på hjemmekontor i din bedrift. Hvordan fungerer arbeidsformene for den enkelte medarbeider og hva er fallgruvene i vår organisasjon?
  2. Sikre god tilgjengelighetsstyring. Det må være tydelig når man er ledig og når man er opptatt, og hva man jobber med. Finnes det gode retningslinjer?
  3. Sørg for at teknologien fungerer smertefritt og at brukerne mestrer løsningene. Fungerer «videomøter» smertefritt, også med mange deltakere?

Tre råd til deg som jobber fra hjemmekontor:

  1. Lag en plan for dagen, helst dagen før, og sett deadline for oppgavene.
  2. Ta pauser, som om du var på den ordinære arbeidsplassen.
  3. Bryt teknologiske barrierer. Nå har anledningen til å få skikkelig dreisen på f.eks. videomøter. Fungerer ikke videomøter for deg? Kontakt din IT-support eller få noen til å vise det hvordan det fungerer.

Jan Kristian Karlsen

Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Han har stor kunnskap om den fleksible arbeidsdagen, om effektiv arbeidsdag og metoder for utvikling av gode arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk