Fagsnakk fra Cappelen Damm

Foto: Getty/shapecharge

Følelsene som gir oss arbeidsglede

Arbeidsglede er å kjenne på både tilfredshet og engasjement, som er svært ulike typer positive følelser. Ønsker vi å øke arbeidsgleden i vår organisasjon, trenger vi å forstå hvordan følelsene våre er med på å regulere adferden vår og valgene vi tar i arbeidsdagen. Vi har lenge visst at negative følelser har et evolusjonsmessig formål. […]
Markedsføring, ledelse og økonomi

Farvel normalarbeidsdagen

Koronaviruset har skapt hjemmekontor-boom og en takk og farvel til normalarbeidsdagen. Vi er blitt gjort oppmerksom på at arbeidsplassen er en smittepøl, og spesielt åpne kontorlandskap. Smittefare fra virus var ikke mine tanker da jeg tok farvel med normalarbeidsdagen i boken Tid til arbeid – Tid til overs (2015). Jeg stilte spørsmål om hvorfor i […]

Karismatisk ledelse: Hva ledere gjør i praksis

Begrepet karisma Hydro-toppsjefen Hilde Merete Aasheim har av et meglerhus blir kritisert for å være lite karismatisk. Det skal hun ta med knusende ro, noe hun sikkert gjør. Det sies at en måte å bli berømt på er å skape et nytt begrep. Opphavsmannen til moderne ledelsesforskning, Max Weber, ble berømt, han skapte blant annet […]
Juss

Når sjefen nekter deg å dra hjem

Blir du sittende sent hver eneste arbeidsdag? Har sjefen din rett til å pålegge deg dette? Svaret kan vi finne ved å se på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.
Markedsføring, ledelse og økonomi

Slik skriver du for nett i 2018:

Noen vil kanskje tro at skriving er en uforanderlig greie, og at nettskriving dermed er det samme som for ti år siden. Men noe vesentlig har forandret seg. La meg forklare. I 2009 ga jeg ut boken «Effektiv nettskriving». Ni år senere har jeg revidert den. Så hva har egentlig endret seg siden den gang? […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk