Fagsnakk fra Cappelen Damm

Fotballspiller sparker ballen

Foto: https://www.maxpixel.net/Soccer-Green-Football-Play-Sport-Ball-Field-Kick-452569

Ny Open Access-antologi om idrett i Skandinavia

Gjennom tolv kapitler illustrerer bidragsytere fra sentrale forskningsmiljøer i Sverige, Danmark og Norge forskning på et vidt spekter av problemstillinger innen idrettspsykologi i den ferske boken Trender i idrettspsykologisk forskning

– Idrettspsykologi handler om å anvende psykologisk kunnskap for å utvikle og forbedre utøveres prestasjoner. Sentralt i idrettspsykologien er kompetanse om kognitive, mentale, emosjonelle og mellommenneskelige aspekter som påvirker idrettslig prestasjon og deltakelse, forteller Tommy Haugen. Han er redaktør for boka sammen med Rune Høigaard, begge ansatt ved Universitetet i Agder.

SPORTENS PSYKOLOGI

– Psykologiske aspekter er sentrale ved idrettslige prestasjoner her og nå (for eksempel under konkurranse). Men de er også sentrale for utviklingen av gode ferdigheter over tid. Avgjørende for prestasjonsutvikling i idrett er, som i alle andre livsdomener, tilstrekkelig mengde og kvalitet på øvingen, forklarer Haugen.

Idrettspsykologi handler om å anvende psykologisk kunnskap for å utvikle og forbedre utøveres prestasjoner

Å lykkes med og i idrett, uansett motiv og nivå, krever mye fra de involverte. Både fra utøvere, trenere og miljøet rundt. Idrettspsykologien bidrar med viktig kunnskap i så måte, poengterer redaktøren.

Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia er åpent tilgjengelig og alle kapitlene kan lastes ned i fire formater fra NOASP.

IDRETTENS PLASS

Haugen fremhever at det er viktig med denne typen antologier, fordi de sier noe om idrettens plass i de skandinaviske landene:

– De skandinaviske landene har solide fagmiljøer som arbeider intensivt med kunnskapsutvikling innenfor et bredt spekter av idrettspsykologiske tema. Omfanget av og kvaliteten på idretten som utøves i Sverige, Norge og Danmark er en god indikasjon på idrettens rolle i Skandinavia, forteller han.

Redaktøren fremhever videre at det er viktig at forskere og forskningsmiljøer formidler ny kunnskap på ulike plattformer. Boka er derfor et viktig bidrag til denne kunnskapsgenereringen.

Å lykkes med og i idrett, uansett motiv og nivå, krever mye fra de involverte. Både fra utøvere, trenere og miljøet rundt. Idrettspsykologien bidrar med viktig kunnskap i så måte

MER SAMARBEID I SKANDINAVIA

– Vi håper boka bidrar til å styrke forskning og kunnskapsproduksjon innenfor idrettspsykologiske tema, og vil forhåpentligvis knytte sterkere bånd mellom sentrale institusjoner og aktører i Skandinavia.

Et slikt unikt innblikk i tidsaktuelle idrettspsykologiske problemstillinger kan forhåpentligvis bidra til økt aktivitet på forskningsfronten. I tillegg vil det forhåpentligvis fremkomme nyttig kunnskap for praksisfeltet, som for eksempel for aktive utøvere eller trenere, avslutter Haugen.

Les hele boken eller last ned enkeltkapitler gratis på NOASP

NOASP er en avdeling i Cappelen Damm Akademisk som utgir bøker og tidsskrifter Open Access. NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access, som innebærer at litteraturen er gratis å lese for alle umiddelbart etter publisering. Forlaget er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal, og er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Les mer på noasp.no.

Magnus Heie

Magnus Heie er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Magnus er redaksjonssekretær for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk og jobber med redaksjonelt innhold i Cappelen Damm Akademisk.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk