Fagsnakk fra Cappelen Damm

Illustrasjon: André Martinsen

Cappelen Damms historieseminar 2017

Vi holdt vårt årlige historieseminar, fredag 24. mars 2017 på Sentralen i Oslo  

Den vestlige demokratiske modellen i krise? Historiske perspektiver.

Temaet var inspirert av Brexit, det amerikanske presidentvalget og de populistiske strømningene i Europa.  Begrepet populisme ble problematisert med noen lange linjer bakover i tid.

 

PROGRAM

Alle foredragene på seminaret ble filmet. Se ett eller flere av dem på Cappelen Damm-TV 

 

Rolf Hobson, historiker ved Universitetet i Bergen og Institutt for Forsvarsstudier 

Etter liberalismen kommer nasjonalismen. Hvor har vi sett dette før?

 

Douglas Rossinow, historiker ved Universitetet i Oslo

How to explain the rise of Donald J. Trump.

 

Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo 

Populismen og det franske valget.

 

Kåre Dahl Martinsen, historiker ved Institutt for Forsvarsstudier  

Grunn til bekymring?

 

Yngve Nilsen, historiker ved Uni Research Rokkansenteret 

Mellom «populisme» og teknokrati – norsk klimapolitikk blir til.

 

Marte Heian Engdal, historiker ved PRIO   

Midtøstendiplomati i populismens tid.

 

Marthe Hommerstad, historiker ved Stortingsarkivet 

Populisme og agitasjon – politisk konflikt i det unge norske demokratiet.

 

 

Martin Austnes

Martin Austnes er redaktør for fagområdene historie, historie og filosofi og rettslære i Cappelen Damm Videregående og har en doktorgrad i historie.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk