Fagsnakk fra Cappelen Damm

atombombe illustrasjon

Atomvåpen

Atomvåpen: Gjør de verden tryggere eller farligere? Atomvåpen er igjen en sak på dagsordenen, og et viktig tema i forbindelse med årets Fredspris. Her kan du se Olav Njølstads eminente foredrag om atomvåpen fra Cappelen Damms historieseminar i mars 2015.

I foredraget går Njølstad inn på den historiske bakgrunnen for situasjonen vi er i i dag, om atomalderen, spredning og utplassering av kjernevåpen før han går inn på to ulike tenkesett rundt atomvåpen – og der det kritiske tenkesettet har fått en renessanse de siste årene.

Olav Njølstad er direktør ved Nobelinstituttet og professor i vestlig samtidshistorie ved Universitetet i Oslo og har også vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier og Institutt for fredsforskning (PRIO). Han har skrevet både fagbøker og spenningsromaner. For sin biografi om Jens Christian Hauge mottok han flere priser.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk