Fagsnakk fra Cappelen Damm

Mann med bokstabel

Illustrasjonsfoto. Foto: Thinkstock

Studieteknikk i norsk som andrespråk

I løpet av fem år i voksenopplæringen fikk jeg bare én time undervisning i studieteknikk. Jeg tror mer kunnskap om studieteknikk og det å lære et nytt språk kunne ha vært av stor betydning for meg på min vei gjennom norskopplæring og grunnskoleopplæring til studiekompetanse.

Å lese på norsk

Da jeg bodde på asylmottak, brukte jeg tiden min til på å lære meg å lese norsk. Jeg visste at det var helt nødvendig for å lykkes i Norge. Etter at jeg hadde lært lyder og bokstaver, begynte jeg å lese barnebøker og senere litteratur for voksne. Jeg jobbet etter hvert som bygningsarbeider, men i fritiden leste jeg romaner, selvbiografier og aviser. Leseferdigheten min ble stadig forbedret, men skriveferdigheten min var ikke noe å skryte av.

I 2009 begynte jeg på Voksenopplæringen. Det var utfordrende å skulle lære et nytt språk i voksen alder når man er så godt som analfabet. I landsbyen i Afghanistan der jeg vokste opp, eksisterte det nemlig ingen skoler. Jeg kunne verken lese eller skrive på morsmålet mitt når jeg kom til Norge.

Hvordan lære?

Jeg hadde samtaler om studieteknikk med mange av mine medelever i voksenopplæringen, men det virket ikke som om de hadde grep om hva det er for noe. Noen sa at de pugget, mens andre sa at de leste en tekst flere ganger for å forstå. Noen visste ikke hvordan de skulle studere i det hele tatt og virket maktesløse. Jeg husker at vi hadde en halv time studieteknikk på grunnskole for voksne og en halv time studieteknikk i løpet av videregående. Da ble jeg kjent med begrepet «studieteknikk», men jeg visste ikke hvordan jeg skulle bruke den i praksis.

Etter at jeg har lest flere bøker om studieteknikk, har jeg fått en bredere innsikt i det å lære på et nytt språk. Det å forstå hvilke utfordringer du har ved å ha et annet morsmål, gjør det lettere å komme seg gjennom det som oppleves som vanskelig. Det er ikke meg det er noe feil med, men jeg har noen ekstra hindringer i det å lære på et annet språk enn det elever med norsk som morsmål har. En slik innsikt har stor betydning for selvtillit, motivasjon og utholdenhet.

Jeg lurer ofte på hvorfor elevene på voksenopplæringer lærer så lite om studieteknikk?  Hvorfor finnes ikke studieteknikkbøkene jeg fant i univeritetsbokhandelen på biblioteket på voksenopplæringssenteret?

Kurs i studieteknikk, både på norskkurset, i grunnskole, på videregående skole og på universitet kan være nøkkelen for å lykkes for mange av de voksne som skal lære norsk.

Hashem Jafari

ble født i 1983 og vokste opp i Urozgan Khas i Afghanistan. Han flyktet som 14-åring og kom til Norge i 2003. Han gikk to år på grunnskole og to på videregående skole på Oslo Voksenopplæring Sinsen. Nå går han på andre året på Lektorprogrammet ved UiO.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk