Fagsnakk fra Cappelen Damm

Tips til hjemmeskole i voksenopplæringa

Det er en annerledes hverdag som møter oss, nå som skoler og barnehager er stengt, butikkene tømmes og media flommer over av skremmende nyheter om koronaviruset. Situasjonen er krevende for de aller fleste, og i skoleverket får vi brynt oss på å undervise via hjemmeskole ved hjelp av digitale plattformer. I skoleverket er situasjonen med hjemmekontor utfordrende for flere enn lærerne. Vi som underviser voksne, vet at stengte barnehager og skoler betyr at den tiden av dagen som deltakerne våre hadde til skole, har blitt erstattet med fulltidsjobb som mamma eller pappa. Flere av deltakerne har mange barn, og de har dårlige nettverk som kan hjelpe til med avlastning. Det er heller ikke ønskelig at man omgås med andre, som en del av de nasjonale smitteverntiltakene. Det er lite rom for å sette seg ned med skolearbeid. Derfor kan det være fornuftig av oss som lærere å gi deltakerne oppgaver i språkopplæringen som kan la seg kombinere med å være sammen med barna. Hvorvidt dette skal være den eneste formen for norsklæring, eller om dette skal være i tillegg til andre oppgaver, må man avgjøre i samråd med deltaker. For noen vil dette være nok, og andre vil kunne ha større kapasitet. Men det er viktig å ha i minne at litt er bedre enn ingenting, og det er uheldig å få uker med total stopp i språklæringen.

Foto: Ragnhild StikholmenTV-titting

Det finnes utrolig mange flotte TV-programmer som passer for både barn og voksne. Jeg pleier å anbefale serier fra NRK Super, som for eksempel Supernytt, Den magiske kroppen og Søskensjokk. Deltakeren kan få i oppgave å notere ned ti nye ord som han skal lære seg, skrive fem setninger fra episoden han har sett, eller skrive et sammendrag. Hvis du kjenner serien godt kan du formulere spørsmål som han skal finne svar på, eller gi en kombinasjon av flere oppgaver. Det som blir levert inn må følges opp med en tilbakemelding, slik at deltakeren kjenner at arbeidet han har lagt ned blir anerkjent. For deltakere som ikke har barn, eller ønsker å se TV etter barnas leggetid kan man anbefale andre serier. For eksempel Datoen, Uro eller SKAM. Alle disse finner man på NRKs sider. Se an målgruppe og norsknivå.

Norsk musikk

Gjennom musikken kan mye språklæring skje, og det nesten helt uten at man merker det. På min skole har vi hatt korsang på timeplanen i årevis, og resultatene er forbløffende. Det finnes mange flotte sanger man kan se og lytte til på NRK Super, eller man kan søke på YouTube. Her kan læreren gi konkrete tips til sanger som kan synges sammen med barna. Man kan lime inn lenker i digitale plattformer som gir deltakeren direkte tilgang til musikken, eller lage en liste over sangtitler som kan søkes opp. Den sistnevnte metoden vil også være utviklende for de digitale ferdighetene, som vi jo vet at mange strever med. Men dette er kanskje ikke tiden for å gi alt for utfordrende oppgaver, så hvis man er i tvil er det tryggest å legge ut lenke. Hva med å gi en ny sang for hver dag? Hvis du har ungdommer kan det være en idé å styre unna barnemusikken, og heller gi tips til artister som synger på norsk, for eksempel Carpe Diem, Admiral P, Sirkus Eliassen, Markus og Martinus osv.

Bruk en oppskrift

Dette er en gøy oppgave om lesing i hverdagssituasjoner. Oppgaven går ut på at læreren sender deltakeren et lite utvalg oppskrifter. Oppskriftene må være enkle og ha rimelige ingredienser. Det kan for eksempel være oppskrift på kakao, havregrynsgrøt, havrekjeks, boller eller liknende. Deltaker velger en av oppskriftene som han lager, alene eller sammen med barna, og resultatet dokumenteres med et bilde og et lite refleksjonsnotat; hvordan gikk det? Språknivået tilpasses målgruppen, og husk å gi flere oppskrifter slik at de kan velge ut fra hva lommeboka tillater. Oppgaven kan også kombineres med hverdagsmatematikk, der deltaker får i oppgave å doble eller halvere oppskriften. En annen variant på denne er at de skriver ned en oppskrift og fremgangsmåte på noe som de liker å lage, som de sender til læreren.

Gjør lekser med barna

De deltakerne som har barn i skolen vil plutselig befinne seg i rollen som hjemmelærer, og det på et språk som de ikke behersker fullt og helt. En oppgave i norsklæringa kan være å hjelpe barna med skolearbeidet. Det kan godt hende mange vil engasjere seg i det uansett, men dersom det kommer som en oppgave i deres egen norsklæring, vil det likevel kunne virke mer forpliktende og kanskje motiverende. Det er utrolig mye læring i å jobbe sammen med andre, både i den situasjonen der du er lærer og der du selv får hjelp.

Les!

Les en norsk historie til barna! Mange bibliotek har digitalisert både vanlige bøker og bildebøker som man kan laste gratis ned på mobil, PC og nettbrett. Dette kan være en fin, språkfremmende aktivitet som deltakerne kan gjøre sammen med barna. Hvis de har ledige stunder i løpet av dagen, kan det være fornuftig å sette av tid til å lese i skolebøkene. For mange læreverk finnes det en nettressurs eller CD med innlest lyd til tekstene i leseboka. Jeg råder mine deltakere til å høre teksten opplest samtidig som de leser i boka. Når de leser selv kan de bruke opptaksfunksjonen på telefonen sin, og sammenlikne etterpå.

Skriv en tekst

Innlevering av skriftlige oppgaver er en etablert måte å drive fjernundervisning på, men det betyr ikke at det er en dårlig metode. Deltakerne kan få konkrete oppgaveformuleringer som de skal besvare, de kan få bilder å beskrive og de kan få spørsmålsark eller annet lurt som man måtte finne på. En oppgave som kan være fin er at de selv tar et bilde som de skal skrive om, eller at de får i oppgave å skrive en tekst om hvordan dagen har vært? Hvordan har uka vært? Hvis norsknivået tillater det: Hva mener du om Norges håndtering av koronakrisa? Begrunn! Eller hvordan tror du situasjonen vil utvikle seg etter at Norge tok beinharde grep for å begrense smitten? Oppgavene trenger selvsagt ikke å handle om korona, men for mange vil det være ønskelig å utvikle et språk for å kunne diskutere dette brennheite temaet.

Dagens nyhetssak

Deltakerne som er flinke i norsk kan få i oppgave å følge med i nyhetsbildet. De kan velge en nyhetssak som de skal fortelle kort om innholdet i, og hvorfor de har valgt den. Lærer kan eventuelt sende en lenke til en nyhetssak og stille konkrete spørsmål til teksten. Her kan man bruke både skriftlige artikler og nyhetssendinger, og man kan også variere ut fra nivå med for eksempel å bruke Supernytt. Aftenposten junior er åpnet opp for gratis bruk i denne perioden og har blant mye annet faktasjekkede nyheter om koronaviruset. Andre typer oppgaver som man kan gi er å be deltakerne finne adjektiver, substantiver, adverb og verb i teksten. Ord med kj-lyd? Ord med stum d? Det er utrolig mange oppgaver i pensum som kan dekkes på denne måten.

Nettressurser

Det finnes mange nettsider som tilbyr gode nettoppgaver gratis. Den store fordelen med interaktive oppgaver er at du får tilbakemelding umiddelbart, og da er det lettere å forstå hva man har gjort feil. Her hos Cappelen Damm tilbys det norsklæringsressurser på flere nivå. I min undervisning har jeg brukt nettressursen til Praktisk Norsk 2 hyppig for grammatikklæring, og opplever at deltakerne liker den godt. På vei har også flotte oppgaver som man kan gi elevene som hjemmearbeid. Du vil finne en oversikt over hvilke nettressurser Cappelen Damm har å tilby av gratis ressurser for norskopplæring i slutten av dette innlegget.

Variert undervisning

Dette innlegget er ment å være en tipsbank til deg som underviser voksne og synes det er utfordrende å tenke utenfor den tradisjonelle boksen for norskundervisning. Det området som ikke er dekket av disse tipsene, er muntlig. Det er fordi jeg ikke vil oppfordre til sosial omgang med andre i disse smittetider. Jeg tror det er viktig at man gir varierte oppgavetyper for å holde motivasjonen og læringstrykket oppe i denne tiden. Tenk utenfor den tradisjonelle norskundervisningsboksen, og lykke til med hjemmekontoret!

 

På denne siden finner du gratis nettressurser uten pålogging til en rekke læreverk

Det heldigitale læreverket Basar er åpnet for gratis bruk ut skoleåret. Bestill lisenser for kr 0,-

Norsk start for minoritetsspråklige elever på 1. til 10. trinn. Nettoppgavene er åpent tilgjengelig.

Foto: vol.no

Ragnhild Stikholmen

Stikholmen er lærer ved Hadsel voksenopplæring og har jobbet mange år som journalist og frilanser. Hun er forfatter av boka Jeg vil bli fiskeindustriarbeider.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk