Fagsnakk fra Cappelen Damm

manipulating practices

Internasjonal antologi med nedlastningsrekord

Den 8. januar slapp  NOASP-redaksjonen den vitenskapelige antologien Manipulating Practices – A critical physiotherapy reader. Boken omhandler kritisk tenkning innen fysioterapi, og er utgitt Open Access. Med nær 6500 nedlastninger på en måned viser den hvordan åpent publisert forskning i Norge kan nå ut til et internasjonalt publikum.

Rett bok til rett tid

De senere årene har vi både generelt i samfunnet og innen utdanning og akademia sett en økende tendens til kritisk tenkning. Kort sagt vil kritisk tenkning innebære at vi utfordrer etablerte oppfatninger – inkludert våre egne – når vi blir presentert for ny informasjon. For profesjoner som fysioterapi vil kritisk tenkning derfor være en forutsetning for at klinikere skal kunne implementere forskningsresultater i praksis.

Kunnskapsbasert fysioterapi innebærer ifølge Norsk Fysioterapiforbund at all fysioterapeutisk fagutøvelse skal «baseres på en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap». Manipulating practices er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapifaget. En forklaring på at antologien har truffet et så bredt publikum, er at den utgis på et gunstig tidspunkt. Fysioterapi er et tradisjonsrikt fag, med opprinnelse fra gammel historie. Allerede i år 2500 bedrev de fysisk behandling og massasje i Kina. Men fysioterapifaget er i dag langt mer enn massasje og varme pakninger, og særlig de siste årene har det vært en sterkt økende interesse for å kritisere etablerte måter å praktisere og tenke på. Det er ikke lenger akseptabelt å gjøre det du alltid har gjort. Men hvis du ikke er mottagelig for nye idéer eller teorier, vil du heller ikke være åpen for å endre praksis – og da henger du ikke med, du blir faglig utdatert.

Hvorfor bok? Og hvorfor Open Access?

Bokens norske redaktør Karen Synne Groven er postdoktor ved Institutt for Helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet. Hun forteller at idéen om bok sprang ut fra det internasjonale nettverket Critical Physiotherapy Network (CNP), som inkluderer forskere og klinikere fra hele verden.

– Det var David Nicholls, grunnleggeren av nettverket, som hadde ideen til boka. Ideen ble mer og mer konkret etter hvert som antall medlemmer i nettverket økte. I tråd med nettverkets ide om å inkludere de som er interessert, ble det sendt en forespørsel til personer i nettverket om boken, og de som ønsket å bidra som redaktører kunne melde sin interesse. Gjennom Skype-møter ble ideen mer og mer konkret.

Groven sier videre at flere ulike publiseringsformer ble vurdert for arbeidet.

– Flere av deltakerne i nettverket deltok på en konferanse med fokus på kritisk helsefaglig forskning i Palma i 2015. Der møttes vi og diskutere prosessen videre med tanke på bokprosjektet. Skulle vi skrive bok, eller eventuelt utgi et spesialnummer i et tidsskrift? Der dukket også alternativet med Open Access-opp. En bok publisert som Open Access ville bli tilgjengelig for alle som var interessert i den, uavhengig av institusjonstilhørighet.

Styrket nettverk og mer internasjonal kontakt

Tematisk er det fysioterapifaget som er fellesnevneren for boken, men i tråd med ambisjonen for nettverket CPN, utforskes en rekke ulike begreper, ideer og praktiske tilnærminger som er aktuelle uansett om man jobber i sykehus, som privatpraktiserende eller som forsker. Dermed treffer boken fysioterapeuter på tvers av interesser og fagfelt.

Karen Synne Groven sier at arbeidet med boken har vært nyttig for nettverket.

– Ved å publisere i bokform kunne vi samle personer i nettverket i et felles prosjekt, der vi kunne skrive sammen. Samtidig kunne vi synliggjøre kritisk forskning innen fysioterapi, og dermed også speile nettverkets fokus. Flere av forfatterne i boken møttes også i forbindelse med den internasjonale fysioterapikongressen i Cape Town sommeren 2017, etter at arbeidet med boken var godt i gang. Der ble det tydelig for oss at prosjektet med boken har bidratt til et sterkere nettverk og kontakt på tvers av landegrenser.

Lik og del!

Manipulating practices er et fantastisk eksempel på hvordan Open Access-utgivelser fra en internasjonal forfattergruppe kan nå et stort publikum, uavhengig av utgivelsesland. Muligheten til fri deling og nedlastning gjør at det ikke er noen form for begrensning at boken gis ut på et forlag i Norge. De tyve bidragsyterne i antologien kommer fra seks ulike land og regnes blant de mest radikale forskerne i det internasjonale fysioterapimiljøet. Bokens fire redaktører arbeider i New Zealand, Australia, Canada og Norge.

For å nå ut til relevante målgrupper har forfatterne spredd informasjon i sine nettverk og sosiale medier, og mange lesere har fått tips om boken via Facebook og Twitter. Å publisere Open Access gir forsker mulighet for å spre forskningen sine publikasjoner direkte uten noen form for betalingsmur eller innloggingssperrer. Nedlastningstallene for denne boken viser at det har hatt effekt!

Manipulating practices omhandler kritisk tenkning innen fysioterapi, og er utgitt Open Access.

Ingrid Eitzen

Ingrid Eitzen er redaktør for helse- og sosial fag og idrettsfag. Hun har en doktorgrad i idrettsmedisin og er opptatt av fysisk aktivitet og helse samt etikk i forskning og vitenskapelig publisering.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk